تصویب مقاله خودکشی در شورای علمی گروه حقوق جزا

مقاله خودکشی از سری مقالات گروه حقوق جزای دانشنامه قرآن شناسی در شورای علمی این گروه و با حضور حجج اسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی، محمود امینی، رضا محققیان، محمد حسنی، حجت الله فتحی، علی محمدی جورکویه و غلامرضا پیوندی بررسی و به تصویب رسید.