جلد سوم دانشنامه علوم قرآن منتشر شد

جلد سوم دانشنامه علوم قرآن به همت پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی و زیر نظر آیت الله علی اکبر رشاد در اردیبهشت ماه سال جاری به چاپ رسید.

دانشنامه علوم قرآن در جلد سوم خود به مباحث تاریخی #تفسیر و روش­‌ها، سبک­‌ها، و رویکردهای آن پرداخته است.

شش مقاله نخست این جلد، تفاسیر از زمان پیامبر اعظم(ص) تا دوران معاصر را از حیث تاریخی بررسی کرده است. در تفسیر پیامبر به موضوعاتی چون گستره تلاش‌های تفسیری پیامبر به لحاظ سطح مخاطبان و سطح و گونه‌های آموزش، و نیزگستره و گونه‌­های روایات تفسیری آن حضرت پرداخته است. در مقاله تفسیر اهل بیت(ع) مباحث مهمی همچون حجیت تفسیر، جهات گوناگون نقش اهل بیت در تفسیر، میراث تفسیری ایشان و بازتاب آن در منابع اهل سنت مورد توجه قرار گرفته است.

در دو مقاله تفسیر صحابه و تفسیر تابعین گزارش­‌هایی درباره میزان اعتبار و ارزش دیدگاه تفسیری صحابه و تابعین، نامدارترین صحابیان و تابعان مفسر و مبانی، اصول، ویژگی­‌ها و گستره تفاسیر و مدارس تفسیری ایشان ارائه شده است.

دو مقاله دیگر این بخش نیز به بررسی تفاسیر در عهد نگارش و تدوین اختصاص دارد که از سده سوم شروع شده و تا دوران معاصر ادامه دارد. در این دو مقاله روند تاریخی تدوین تفسیر، انواع رویکردها و روش­‌های تفسیری، ویژگی­‌های تفسیر عصری و مهمترین تفاسیر در سده‌های مختلف و دوران معاصر بررسی شده است

ده مقاله بعدی جلد سوم دانشنامه #علوم_قرآن با محوریت تبیین تفصیلی روش­‌های تفسیری از آغاز تا عصر حاضر به انواع منابع و ابزارها در فهم و تفسیر قرآن و آسیب­‌های آن اختصاص یافته است. اتکا بر منابع نقلی در دو مقاله تفسیر قرآن به قرآن، و تفسیرروایی بررسی شده است و پس از آن، در دو مقاله روایات مجعول و اسرائیلیات، به نوعی به مهمترین آسیب­‌های تفاسیر روایی پرداخته شده است. در مقالات تفسیر عقلی، تفسیر علمی و تفسیر اشاری نیز اتکا بر منابع غیر نقلی بررسی گردیده است….
جلد سوم دانشنامه علوم قرآن

⚜ هم اکنون برای سفارش این اثر ارزشمند اقدام کنید:

Poiict.ir/17872

@PoiictNews