تأیید نهایی سه مقاله اطاعت، آیات الاحکام و تفسیر تبیان

به گزارش دبیرخانه شورای علمی پژوهشکده دانشنامه نگاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، جلسات ۵۶۶ تا ۵۷۰ شورای علمی دانشنامه ها روز جمعه مورخ ۳۰مرداد ماه جاری در اردوگاه علمی خاوه قم برگزار شد.

در این جلسات علمی فشرده که با حضور حضرات آیات و حجج اسلام علی اکبر رشاد، عبدالکریم بهجت پور، ابوالقاسم مقیمی حاجی، سعید داودی، عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی، اکبر زراعتیان و دکتر احمد مهدی زاده برگزار شد، ۳ مقاله اطاعت، تفسیر تبیان و آیات الاحکام بررسی و به تصویب رسید