چهارشنبه, مهر ۳۰, ۱۳۹۹
برچسب‌ها نویسندگان دانشنامه امام علی(ع)

برچسب: نویسندگان دانشنامه امام علی(ع)

هادوی‌نيا، علی‌اصغر

نام نام خانوادگی : هادوی‌نيا، علی‌اصغر متولد : متولد 1341 در تهران تحصیلات : خارج فقه و اصول و کارشناسی ارشد علوم اقتصادی؛...

مهريزی، مهدی

نام نام خانوادگی : مهريزی، مهدی متولد : متولد 1341 در مشهد تحصیلات : خارج فقه و اصول؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: فقه و...

هَزار، علی‌رضا

نام نام خانوادگی : هَزار، علی‌رضا متولد : متولد 1353 در مشهد تحصیلات : کارشناسی ارشد الهيات؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: تصحيح متون...

مختاری، علی

نام نام خانوادگی : مختاری، علی متولد : متولد 1338 در تيران اصفهان تحصیلات : خارج فقه و اصول؛ زمينه تخصصی و...

ميرباقری، سيد محسن

نام نام خانوادگی : ميرباقری، سيد محسن متولد : متولد 1328 در قم تحصیلات : دکترای علوم قرآن و حديث؛ زمينه تخصصی...

يوسفی، احمدعلی

نام نام خانوادگی : يوسفی، احمدعلی متولد : متولد 1339 در لاهيجان تحصیلات : خارج فقه و اصول و کارشناسی ارشد اقتصاد نظری؛...

مدرسی، سيد محمدعلی

نام نام خانوادگی : مدرسی، سيد محمدعلی متولد : متولد 1336 در يزد تحصیلات : اجتهاد؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: فقه و اصول...

ميرخليلی، سيدمحمود

نام نام خانوادگی : ميرخليلی، سيدمحمود متولد : متولد 1350 در يزد تحصیلات : خارج فقه و اصول و کارشناسی ارشد حقوق؛ زمينه تخصصی...

يوسفيان، حسن

نام نام خانوادگی : يوسفيان، حسن متولد : متولد 1347 در تهران تحصیلات : خارج فقه و اصول و کارشناسی ارشد دين‌شناسی؛ زمينه تخصصی...

مرادی، محمد

نام نام خانوادگی : مرادی، محمد متولد : متولد 1337 در ساوه تحصیلات : خارج فقه و اصول و کارشناسی ارشد الهيات و...