دوشنبه, فروردین ۱۱, ۱۳۹۹
برچسب‌ها نویسندگان دانشنامه امام علی(ع)

برچسب: نویسندگان دانشنامه امام علی(ع)

ميرخليلی، سيدمحمود

نام نام خانوادگی : ميرخليلی، سيدمحمود متولد : متولد 1350 در يزد تحصیلات : خارج فقه و اصول و کارشناسی ارشد حقوق؛ زمينه تخصصی...

يوسفيان، حسن

نام نام خانوادگی : يوسفيان، حسن متولد : متولد 1347 در تهران تحصیلات : خارج فقه و اصول و کارشناسی ارشد دين‌شناسی؛ زمينه تخصصی...

مرادی، محمد

نام نام خانوادگی : مرادی، محمد متولد : متولد 1337 در ساوه تحصیلات : خارج فقه و اصول و کارشناسی ارشد الهيات و...

ميرمعزی، سيد حسين

نام نام خانوادگی : ميرمعزی، سيد حسين متولد : متولد 1340 در تهران تحصیلات : خارج فقه و اصول و کارشناسی ارشد علوم اقتصادی؛...

مرتضی عاملی، سيد جعفر

نام نام خانوادگی : مرتضی عاملی، سيد جعفر متولد : متولد 1364 قمری در لبنان تحصیلات : اجتهاد؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: تاريخ اسلام؛...

ميرموسوی، سيدعلی

نام نام خانوادگی : ميرموسوی، سيدعلی متولد : متولد 1346 در اصفهان تحصیلات : خارج فقه و اصول و دکترای علوم سياسی؛ زمينه...

مسعودی، عبدالهادی

نام نام خانوادگی : مسعودی، عبدالهادی متولد : متولد 1343 در قم تحصیلات : خارج فقه و اصول؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: حديث...

ناظم‌زاده، سيد اصغر

نام نام خانوادگی : ناظم‌زاده، سيد اصغر متولد : متولد 1323 در قم تحصیلات : اجتهاد؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: فقه و اصول و...

معرفت، محمدهادی

نام نام خانوادگی : معرفت، محمدهادی متولد : متولد 1309 در کربلا تحصیلات : اجتهاد؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: فقه و اصول...

نبوی، سيدعباس

نام نام خانوادگی : نبوی، سيدعباس متولد : متولد 1339 در قم تحصیلات : خارج فقه و اصول؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی:...