برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید
پنج شنبه, خرداد ۲, ۱۳۹۸
برچسب‌ها نویسندگان دانشنامه امام علی(ع)

برچسب: نویسندگان دانشنامه امام علی(ع)

يوسفی، احمدعلی

نام نام خانوادگی : يوسفی، احمدعلی متولد : متولد 1339 در لاهيجان تحصیلات : خارج فقه و اصول و کارشناسی ارشد اقتصاد نظری؛...

مدرسی، سيد محمدعلی

نام نام خانوادگی : مدرسی، سيد محمدعلی متولد : متولد 1336 در يزد تحصیلات : اجتهاد؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: فقه و اصول...

ميرخليلی، سيدمحمود

نام نام خانوادگی : ميرخليلی، سيدمحمود متولد : متولد 1350 در يزد تحصیلات : خارج فقه و اصول و کارشناسی ارشد حقوق؛ زمينه تخصصی...

يوسفيان، حسن

نام نام خانوادگی : يوسفيان، حسن متولد : متولد 1347 در تهران تحصیلات : خارج فقه و اصول و کارشناسی ارشد دين‌شناسی؛ زمينه تخصصی...

مرادی، محمد

نام نام خانوادگی : مرادی، محمد متولد : متولد 1337 در ساوه تحصیلات : خارج فقه و اصول و کارشناسی ارشد الهيات و...

ميرمعزی، سيد حسين

نام نام خانوادگی : ميرمعزی، سيد حسين متولد : متولد 1340 در تهران تحصیلات : خارج فقه و اصول و کارشناسی ارشد علوم اقتصادی؛...

مرتضی عاملی، سيد جعفر

نام نام خانوادگی : مرتضی عاملی، سيد جعفر متولد : متولد 1364 قمری در لبنان تحصیلات : اجتهاد؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: تاريخ اسلام؛...

ميرموسوی، سيدعلی

نام نام خانوادگی : ميرموسوی، سيدعلی متولد : متولد 1346 در اصفهان تحصیلات : خارج فقه و اصول و دکترای علوم سياسی؛ زمينه...

مسعودی، عبدالهادی

نام نام خانوادگی : مسعودی، عبدالهادی متولد : متولد 1343 در قم تحصیلات : خارج فقه و اصول؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: حديث...

ناظم‌زاده، سيد اصغر

نام نام خانوادگی : ناظم‌زاده، سيد اصغر متولد : متولد 1323 در قم تحصیلات : اجتهاد؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: فقه و اصول و...