برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید
چهارشنبه, تیر ۲۶, ۱۳۹۸
برچسب‌ها نویسندگان دانشنامه امام علی(ع)

برچسب: نویسندگان دانشنامه امام علی(ع)

ميرموسوی، سيدعلی

نام نام خانوادگی : ميرموسوی، سيدعلی متولد : متولد 1346 در اصفهان تحصیلات : خارج فقه و اصول و دکترای علوم سياسی؛ زمينه...

مسعودی، عبدالهادی

نام نام خانوادگی : مسعودی، عبدالهادی متولد : متولد 1343 در قم تحصیلات : خارج فقه و اصول؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: حديث...

ناظم‌زاده، سيد اصغر

نام نام خانوادگی : ناظم‌زاده، سيد اصغر متولد : متولد 1323 در قم تحصیلات : اجتهاد؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: فقه و اصول و...

معرفت، محمدهادی

نام نام خانوادگی : معرفت، محمدهادی متولد : متولد 1309 در کربلا تحصیلات : اجتهاد؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: فقه و اصول...

نبوی، سيدعباس

نام نام خانوادگی : نبوی، سيدعباس متولد : متولد 1339 در قم تحصیلات : خارج فقه و اصول؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی:...

معينی، محسن

نام نام خانوادگی : معينی، محسن متولد : متولد 1348 در مشهد تحصیلات : کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسی؛ زمينه تخصصی و...

نجارزادگان، فتح‌اللَّه

نام نام خانوادگی : نجارزادگان، فتح‌اللَّه متولد : متولد 1337 در اصفهان تحصیلات : خارج فقه و اصول و دکترای علوم قرآن...

ملکی ميانجی، علی

نام نام خانوادگی : ملکی ميانجی، علی متولد : متولد 1336 در ميانه تحصیلات : فقه و اصول و کارشناسی؛ زمينه تخصصی و...

نصيری، علی

نام نام خانوادگی : نصيری، علی متولد : متولد 1344 در رشت تحصیلات : خارج فقه و اصول و کارشناسی ارشد علوم قرآن...

موحدی، محمدرضا

نام نام خانوادگی : موحدی، محمدرضا متولد : متولد 1345 در خرمشهر تحصیلات : خارج فقه و اصول و دکترای زبان و ادبيات...