شنبه, آذر ۲۳, ۱۳۹۸
برچسب‌ها نویسندگان دانشنامه امام علی(ع)

برچسب: نویسندگان دانشنامه امام علی(ع)

ميرموسوی، سيدعلی

نام نام خانوادگی : ميرموسوی، سيدعلی متولد : متولد 1346 در اصفهان تحصیلات : خارج فقه و اصول و دکترای علوم سياسی؛ زمينه...

مسعودی، عبدالهادی

نام نام خانوادگی : مسعودی، عبدالهادی متولد : متولد 1343 در قم تحصیلات : خارج فقه و اصول؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: حديث...

ناظم‌زاده، سيد اصغر

نام نام خانوادگی : ناظم‌زاده، سيد اصغر متولد : متولد 1323 در قم تحصیلات : اجتهاد؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: فقه و اصول و...

معرفت، محمدهادی

نام نام خانوادگی : معرفت، محمدهادی متولد : متولد 1309 در کربلا تحصیلات : اجتهاد؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: فقه و اصول...

نبوی، سيدعباس

نام نام خانوادگی : نبوی، سيدعباس متولد : متولد 1339 در قم تحصیلات : خارج فقه و اصول؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی:...

معينی، محسن

نام نام خانوادگی : معينی، محسن متولد : متولد 1348 در مشهد تحصیلات : کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسی؛ زمينه تخصصی و...

نجارزادگان، فتح‌اللَّه

نام نام خانوادگی : نجارزادگان، فتح‌اللَّه متولد : متولد 1337 در اصفهان تحصیلات : خارج فقه و اصول و دکترای علوم قرآن...

ملکی ميانجی، علی

نام نام خانوادگی : ملکی ميانجی، علی متولد : متولد 1336 در ميانه تحصیلات : فقه و اصول و کارشناسی؛ زمينه تخصصی و...

نصيری، علی

نام نام خانوادگی : نصيری، علی متولد : متولد 1344 در رشت تحصیلات : خارج فقه و اصول و کارشناسی ارشد علوم قرآن...

موحدی، محمدرضا

نام نام خانوادگی : موحدی، محمدرضا متولد : متولد 1345 در خرمشهر تحصیلات : خارج فقه و اصول و دکترای زبان و ادبيات...