دوشنبه, خرداد ۱۲, ۱۳۹۹
برچسب‌ها مقالات پیرامون دانشنامه نویسی

برچسب: مقالات پیرامون دانشنامه نویسی

نقد و بررسی موسوعة الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل البیت (ع)...

عنوان مقاله : نقد و بررسی موسوعة الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل البیت (ع) - 74 نویسنده : میزگرد منبع : مجله کتاب ماه...

نقد و بررسی دانشنامه ایران – ۲

عنوان مقاله : نقد و بررسی دانشنامه ایران - 2 نویسنده : حبیب برجیان منبع : مجله ایران نامه / سال دوازدهم ....

تاًملی در دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی – ۳۰

عنوان مقاله : تاًملی در دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی - 30 نویسنده : محمدعلی سلطانی منبع : مجله کتاب ماه دین »...

نقد و بررسی دانشنامه امام علی (ع) – ۷۳

عنوان مقاله : نقد و بررسی دانشنامه امام علی (ع) - 73 نویسنده : منبع : مجله کتاب ماه کلیات » آذر...

آسیب شناسی و مشکل دانشنامه نویسی در ایران – ۵

عنوان مقاله : نقد و بررسی دانشنامه امام علی (ع) آسیب شناسی و مشکل دانشنامه نویسی در ایران - 5 نویسنده : معادی خواه،...

نقد و بررسی کتاب دایره المعارف نویسی در ایران – ۴۹

عنوان مقاله : نقد و بررسی کتاب دایره المعارف نویسی در ایران - 49 نویسنده : افکاری ، فریبا منبع : مجله کتاب ماه...

مقایسه و نقد دائره المعارف های قرآنی معاصر – ۶۹

عنوان مقاله : مقایسه و نقد دائره المعارف های قرآنی معاصر - 69 نویسنده : رضایی اصفهانی، محمد علی منبع : مجله پژوهش و...

معرفی و نقد دانشنامه ناشنوایان (دانا) – ۷۵

عنوان مقاله : معرفی و نقد دانشنامه ناشنوایان (دانا) - 75 نویسنده : محمدی، فرناز منبع : مجله کتاب ماه کلیات- مرداد 1391 -سال...

انشقاق در نظام دانشنامه نگاری فلسفی در غرب – ۲۴

عنوان مقاله : انشقاق در نظام دانشنامه نگاری فلسفی در غرب - 24 نویسنده : صدرآرا، روزبه منبع : مجله کتاب ماه کلیات »...

نقد و بررسی دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی – ۴۱

عنوان مقاله : نقد و بررسی دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی - 41 نویسنده : موسوی چلک، افشین منبع : مجله کتاب ماه کلیات...