دانشنامه و دانشنامه نگاری در ایران گذشته، حال، آینده-۱۴

عنوان مقاله : دانشنامه و دانشنامه نگاری در ایران گذشته، حال، آینده-۱۴
نویسنده : قاسملو، فرید
منبع : مجله بیمه و توسعه – بهار ۱۳۸۴ – شماره ۱ (از صفحه ۷۰ تا ۷۴)
قسمتی از متن مقاله :مصاحبه با جناب آقای فرید قاسملو پژوهشگر تاریخ علم دانشنامه و دانشنامه ن‏گاری از جمله علومی است که طی دهه اخیر به یکی از بخشهای اصلی حیطه نشر کشور تبدیل شده‏ است و از حیث بودجه ‏های تخصیص یافته و نیروهای انسانی فعال سهم بسزایی را به خود اختصاص داده است.در این نوشتار سعی می‏کنیم تا با رشد سریع این علم در ایران به روند تاریخی دانشنامه و دانشنامه‏ نگاری و مسایل و مشکلات پیش‏ روی بپردازیم.بدین منظور مصاحبه‏ ای با جنب آقای فرید قاسملو انجام دادیم که در ادامه و پس از معرفی این پژوهشگر محترم‏ حیطه تاریخ علم کشور به آن می‏پردازیم. فریدقاسملو،پژوهشگر تاریخ علم است که در پرونده علمی و پژوهشی ایشان سمتهای فراوانی دیده می‏شود که از آن‏ جمله‏ اند: کارشناس ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی،عضو هیئت علمی بنیاد دائرة المعارف اسلامی،عضو گروه تاریخ علم بنیاد دایرة المعارف اسلامی،عضو دایرة المعارف پزشکی ایران و اسلام وابسته به فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران‏ و عضو شورای مرکز تقویم دانشگاه تهران.
دانلود مقاله : دانشنامه و دانشنامه نگاری در ایران گذشته، حال، آینده-۱۴

دشواریهای دانشنامه نگاری و لزوم بحث های پایه – ۱۷

عنوان مقاله : دشواریهای دانشنامه نگاری و لزوم بحث های پایه – ۱۷
نویسنده : مهناز مقدسی
منبع : مجله کتاب ماه کلیات – آبان ۱۳۸۳ – شماره ۸۳
قسمتی از متن مقاله :دانشنامه و دانشنامه‏ نگاری در دههء معاصر به یکی از بخش ‏های‏ عمدهء صنعت نشر ایران تبدیل شده است و اقبال به دانشنامه‏ نگاری‏ در این دوره مراکز و مؤسساتی را به وجود آورده که با جدیت به این امر می‏پردازد.طبق آمار به دست آمده،بیش از ۱۲۰ دانشنامه در ایران‏ منتشر شده یا در مرحلهء تدوین و انتشار است.با توجه به روند دشوار دانشنامه‏نگاری و مراحل چندگانهء تدوین آن و نیز،نیاز به فراهم‏ آوردن گروهی مؤلف و پژوهشگر و ویراستار،که از ضروریات این کار است،رقم مذکور رقم بسیار بالایی است و اگر دست کم برای هر یک‏ از این تعداد دانشنامه فقط ۲۰ نفر پژوهشگر و مؤلف را در نظر بگیریم،که مسلما رقم واقعی بیش از این تعداد است،نتیجه‏ می‏گیریم که حدود ۲۲۰۰ نفر اهل قلم و پژوهشگر در حال حاضر مشغول به تدوین این آثار هستند.اشتغال این تعداد نیرو که اغلب‏ آنها همزمان با چند دانشنامه همکاری می‏کنند،بخش عمده‏ای از توانایی اهل قلم را به خود مشغول داشته است؛و اگر نیروهای‏ دیگری چون کارکنان اداری،مالی،گروه کتاب شناسی، حروف‏چین،نمونه‏ خوان،صفحه‏ آرا،متصدیان امور هنری، لیتوگرافی،چاپ و صحافی را نیز به این تعداد بیفزاییم مشاهده‏ خواهیم کرد که افراد بسیاری در این کار سهیم هستند.بدین ترتیب، می‏توان نتیجه گرفت که دانشنامه ‏نگاری مرکز اشتغال گروه بسیاری‏ از نیروهای کشور است که طبعا این تعداد نیرو هزینه‏ های فراوانی را برای مؤسسه یا مرکز دانشنامه‏ نگاری ایجاد خواهد کرد…..
دانلود مقاله : دشواریهای دانشنامه نگاری و لزوم بحث های پایه – ۱۷

بررسی و نقد مدخل امام حسن عسگری در دائره المعارف قرآن

عنوان مقاله : بررسی و نقد مدخل امام حسن عسگری در دائره المعارف قرآن
نویسنده : عباس احمدوند
منبع : فصلنامه تاریخ اسلام- پاییز و زمستان ۱۳۸۷ – ش ۳۵ و ۳۶
قسمتی از متن مقاله :
دانلود مقاله : بررسی و نقد مدخل امام حسن عسگری در دائره المعارف قرآن

نقد و بررسی مقاله جهاد از دایرة المعارف قرآن لیدن – ۱۲۱

عنوان مقاله : نقد و بررسی مقاله جهاد از دایرة المعارف قرآن لیدن – ۱۲۱ نویسنده : مرادخانی ، احمد منبع :

مجله قرآن پژوهی خاورشناسان » بهار و تابستان ۱۳۸۹ – شماره ۸ (از صفحه ۶۵ تا ۱۰۰)

قسمتی از متن مقاله :

مقاله جهاد،تألیف«الالاندا-تاسرون»دارای یک مقدمه و دو بخش است که‌ نویسنده در مقدمه مفهوم جهاد را با توجه به مفاهیم گوناگون آن به دو دسته(۱٫ اعم از جنگ ۲٫به معنای جنگ)تقسیم کرده است.

در بخش نخست،به تحلیل و مفهوم‌شناسی واژه جهاد در قرآن به عنوان‌ شرح الاسم می‌پردازد و تلاش می‌کند معانی مختلف آن را در سایه آیات تبیین‌ نماید.وی در مواردی معنای جهاد را دچار ابهام می‌بیند و می‌کوشد با توجه به‌ برخی تفاسیر به معنای آن پی ببرد.

در بخش دوم با توجه به مفهوم‌شناسی جهاد،نظریه جنگ در قرآن را بررسی‌ می‌کند.وی آیات مربوط به این امر را پر تناقض می‌داند و بیان می‌کند که‌ مفسران با سود بردن از فنون خاصی همچون نسخ،تخصیص،اسباب و شأن‌ نزول،در تقدیر گرفتن و مانند آن تناقضات آیات را رفع کرده‌اند.وی در ادامه‌ دسته‌بندی آیات و دستورات رفتاری متناسب در امر جهاد را بررسی می‌کند.

بعد از پایان ترجمه مقاله،ناقد به بررسی مقاله پرداخته است.به اعتقاد وی‌ مقاله گرچه نقاط قوت فراوانی دارد،اما نویسنده در بخش دوم با ادعای تناقضات‌ قرآنی و انسجام نداشتن آیات می‌خواهد نبود نظریه مشخص جنگی در اسلام را مطرح نماید ولی این صحیح به نظر نمی‌رسد.نکته بعد این‌که بیشتر منابع‌ مورد استفاده وی از کتاب‌های اهل سنت است و مراجعه جدی به منابع شیعی‌ نداشته است.مطالعات و منابع وی در مورد واژه‌های مرتبط با جهاد نیز کافی‌ به نظر نمی‌رسد.

 

دانلود مقاله : نقد و بررسی مقاله جهاد از دایرة المعارف قرآن لیدن – ۱۲۱

معرفی و نقدی بر دائره المعارف قرآن لیدن – ۴

عنوان مقاله : معرفی و نقدی بر دائره المعارف قرآن لیدن – ۴
نویسنده : امیر فنائیان
منبع : مجله کتاب ماه کلیات – خرداد ۱۳۸۸
قسمتی از متن مقاله :قرآن سخن دوست است که در رگ و پوست مسلمانان ریشه دوانیده و در طول چهارده قرن،‌اندیشه و تار وپود و جود آنان را مسخر خود ساخته و در قلمرو علوم و ادب و حکمت و شیوه زندگی و سیاست به او جهت بخشیده است. شاید بتوان به جرئت اذعان داشت که اهمیت تدوین منابعی همچون فرهنگ ها و دائرة‌المعارف های قرآن کریم در دوران معاصر، کمتر از اهمیت گردآوری و نگارش این کتاب عظیم الشأن در زمان صدر اسلام و نزول قرآن نباشد. سیاست دائرة المعارف قرآن در استفاده از مدخل ها ، به جای ترجمه واژگانی ، به کارگیری کلمات مدخل به زبان انگلیسی بوده است که این امر استفاده از این اثر را برای محققان مطالعات اسلامی و عربی و نیز محققان تاریخ مشرق زمین، ادبیات تطبیقی، کتابشناسان و همچنین پژوهشگران علوم اجتماعی میسر ساخته است ….
دانلود مقاله : معرفی و نقدی بر دائره المعارف قرآن لیدن – ۴