مصاحبه حجت الاسلام و المسلیمن حاج آقای مقیمی با رادیو اینترنتی ایران صدا

حجت الاسلاو والمسلمین حاج آقای مقیمی:

دانشنامه فاطمی ماخذی است برای همه کاربرانی که می‌خواهند در باره زندگی پربرکت و مشقات حضرت فاطمه زهرا (س) نکات کاملی بداتتد. در تألیف این دانشنامه، هدف‌های ذیل در نظر بوده است:
تبیین جامع و علمی تاریخ زندگانی و جایگاه الهی حضرت فاطمه(س)، به منظور رفع ابهامات و پاسخ‌گویی به شبهات کلامی و تاریخی و نیز روشنگری و تحلیل تحریفات و انحرافات.
توصیف و تحلیل بینش، شخصیت و کنش (تعالیم، اخلاق و سیره) آن بزرگوار، به‌مثابه نمونه انسان کامل، به‌منظور ارائه الگوی عینی زن مسلمان.
تبیین ماهیت، مرتبت و حرمت حقوق زن، مبانی و منزلت نهاد خانواده و حقوق و تکالیف زنان از منظر اسلام، به‌منظور روشنگری، رفع شبهات، و تحریف‌زدایی از این موضوعات.
گزارش نظریه‌های معارض با اندیشه دینی و نگرش‌های متحجرانه و متجددانه درباره زن و نهاد خانواده و نقد آن‌ها.

مباحث این دانشنامه در ساختار علمی موضوعی در ۱۱۸ مدخل و در دو بخش کلان ترتیب یافته است:
بخش اول: زندگی، منزلت و سیره و آثار و معارف حضرت فاطمه(س)، که بخش اصلی را با ۶۹ مدخل در سه جلد تشکیل می‌دهد:
جلد اول: حوادث زندگی حضرت(س) از ولادت تا شهادت و همه اشخاص مرتبط با ایشان.
جلد دوم: اسماء و اوصاف، فضایل و ویژگی‌های ممتاز شخصیت حضرت(س) از عصمت وعلم و شفاعت و بررسی ابعاد مختلف سیره ایشان، جایگاه حضرت(س) نزد دیگران؛ کتاب‌شناسی حضرت(س)؛
جلدسوم: معارف فاطمی(س)، معرفی آثار بر جای‌مانده از آن حضرت(س) از احادیث و خطبه‌ها و اشعار به عنوان منابع معارف فاطمی(س)؛ طرح و تحلیل اندیشه و تعالیم فکری ایشان در مباحث حکمی و معارف دینی؛
بخش دوم یا بخش ملحقات: بخش ملحقات دانشنامه، این بخش نیز در دو محور مباحث فقهی و حقوقی و مباحث اجتماعی در زمینه زن و خانواده در ۴۹ مقاله سامان یافته است و در این مقالات، بر اساس این دو رویکرد حقوقی واجتماعی مباحثی مانند تبیین جایگاه زن؛ مبانی حرمت وحقوق زن؛ حقوق و تکالیف زن در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی و برخی از نظریه‌های معارض با اندیشه دینی و نقد آنها مطرح شده است.
در این برنامه شنونده گفت‌وگوی فرزان خانجانی افشار(کارشناس مجری برنامه) با ابوالقاسم مقیمی حاجی (معاون علمی دانشنامه فاطمی) در این‌باره خواهید بود.