برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید
چهارشنبه, اسفند ۲۹, ۱۳۹۷
برچسب‌ها جلسه

برچسب: جلسه

برگزاری پنجاه و پنجمین جلسه شورای علمی گروه تاریخ اسلام دانشنامه...

پنجاه و پنجمین جلسه گروه تاریخ اسلام دانشنامه قرآن‌شناسي روز شنبه مورخ 1391/12/19 باحضور حضرات حجج اسلام و آقایان: خیرخواه، جعفری، مرادی نسب، حسن لو، شریفی ، محرمی ، زراعتیان،‌داودی لیمونی ـدام‌عزّهم تشكيل شد و مقاله «خندق» به تصویب رسید.

برگزاری بیست و چهارمین جلسه شورای علمی گروه عرفان دانشنامه قرآن...

بیست و چهارمین جلسه شورای علمی گروه عرفان دانشنامه قرآن‌شناسی روز چهارشنبه مورخ 1391/12/09 با حضور آقایان روحانی‌نژاد، شهسواری، احمدی، فاضل گلپایگانی، زراعتیان برگزار شد و در آن مقاله ارزیابی‌های مقاله توکل مورد بررسی قرار گرفت و جمع‌بندی نهایی صورت گرفت همچنین ادامة مقاله «علم الهی/ باقر صاحبی» بررسی و به شرط انجام اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت.