برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید
چهارشنبه, شهریور ۲۷, ۱۳۹۸
برچسب‌ها اعضای شورای علمی گروه ها

برچسب: اعضای شورای علمی گروه ها

سید حسین هاشمی

نام نام خانوادگی : سید حسین هاشمی مرتبه علمی : رشته علمی : نشانی محل کار : Email : رزومه...

مهدی نجیبی

نام نام خانوادگی : مهدی نجیبی مرتبه علمی : رشته علمی : نشانی محل کار : Email : رزومه :...

سیدحسین فخرزارع

نام نام خانوادگی : سیدحسین فخرزارع مرتبه علمی : رشته علمی : نشانی محل کار : Email : رزومه :...

احمد شجاعی

نام نام خانوادگی : احمد شجاعی مرتبه علمی : رشته علمی : نشانی محل کار : Email : رزومه :...

خالد غفوری

نام نام خانوادگی : خالد غفوری مرتبه علمی : رشته علمی : نشانی محل کار : Email : رزومه :...

محمود مقدمی

نام نام خانوادگی : محمود مقدمی مرتبه علمی : رشته علمی : نشانی محل کار : Email : رزومه :...

امیرعلی حسن لو

نام نام خانوادگی : امیرعلی حسن لو مرتبه علمی : رشته علمی : نشانی محل کار : Email : رزومه...

ابوالقاسم مقیمی حاجی

نام نام خانوادگی : ابوالقاسم مقیمی حاجی مرتبه علمی : رشته علمی : فقه و اصول نشانی محل کار : قم - پژوهشگاه...

علی جزایری

نام نام خانوادگی : علی جزایری مرتبه علمی : رشته علمی : نشانی محل کار : Email : رزومه :...

عبدالحسین خسروپناه

نام نام خانوادگی : عبدالحسین خسروپناه مرتبه علمی : رشته علمی : نشانی محل کار : Email : رزومه :...