پنج شنبه, خرداد ۱۵, ۱۳۹۹
برچسب‌ها اعضای شورای علمی گروه ها

برچسب: اعضای شورای علمی گروه ها

احمد مهدی زاده

نام نام خانوادگی : احمد مهدی زاده مرتبه علمی : رشته علمی : نشانی محل کار : Email : رزومه...

غلامحسین زینلی

نام نام خانوادگی : غلامحسین زینلی مرتبه علمی : رشته علمی : نشانی محل کار : Email : رزومه :...

غلامرضا پیوندی

نام نام خانوادگی : غلامرضا پیوندی مرتبه علمی : رشته علمی : نشانی محل کار : Email : رزومه :...

ناصر قربان نیا

نام نام خانوادگی : ناصر قربان نیا مرتبه علمی : رشته علمی : نشانی محل کار : Email : رزومه...

حسین علوی مهر

نام نام خانوادگی : حسین علوی مهر مرتبه علمی : رشته علمی : نشانی محل کار : Email : رزومه...

حجت الله فتحی

نام نام خانوادگی : حجت الله فتحی مرتبه علمی : رشته علمی : نشانی محل کار : Email : رزومه...

عبدالمجید زهادت

نام نام خانوادگی : عبدالمجید زهادت مرتبه علمی : رشته علمی : نشانی محل کار : Email : رزومه :...

محمدجواد پورروستایی

نام نام خانوادگی : محمدجواد پورروستایی مرتبه علمی : رشته علمی : نشانی محل کار : Email : رزومه :...

احمد حاجی ده آبادی

نام نام خانوادگی : احمد حاجی ده آبادی مرتبه علمی : رشته علمی : نشانی محل کار : Email : ...

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی

نام نام خانوادگی : عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی مرتبه علمی : رشته علمی : نشانی محل کار : Email : رزومه...