برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید
شنبه, تیر ۲۹, ۱۳۹۸
برچسب‌ها اعضای شورای علمی گروه ها

برچسب: اعضای شورای علمی گروه ها

علی جزایری

نام نام خانوادگی : علی جزایری مرتبه علمی : رشته علمی : نشانی محل کار : Email : رزومه :...

عبدالحسین خسروپناه

نام نام خانوادگی : عبدالحسین خسروپناه مرتبه علمی : رشته علمی : نشانی محل کار : Email : رزومه :...

حسین مرادی نسب

نام نام خانوادگی : حسین مرادی نسب مرتبه علمی : رشته علمی : نشانی محل کار : Email : رزومه...

عبدالکریم بهجت پور

نام نام خانوادگی : عبدالکریم بهجت پور مرتبه علمی : رشته علمی : نشانی محل کار : Email : رزومه...

حسین قشقایی

نام نام خانوادگی : حسین قشقایی مرتبه علمی : رشته علمی : نشانی محل کار : Email : رزومه :...

سعید داودی لیمونی

نام نام خانوادگی : سعید داودی لیمونی مرتبه علمی : استادیار رشته علمی : تفسیر نشانی محل کار : Email : رزومه...

سیدعلی خیرخواه علوی

نام نام خانوادگی : سیدعلی خیرخواه علوی مرتبه علمی : رشته علمی : نشانی محل کار : Email : رزومه...

رسول مزروعی

نام نام خانوادگی : رسول مزروعی مرتبه علمی : رشته علمی : نشانی محل کار : Email : رزومه :...

مهدی رستم نژاد

نام نام خانوادگی : مهدی رستم نژاد مرتبه علمی : رشته علمی : نشانی محل کار : Email : رزومه...

محمدهادی یوسفی غروی

نام نام خانوادگی : محمدهادی یوسفی غروی مرتبه علمی : رشته علمی : نشانی محل کار : Email : رزومه...