جمعه, تیر ۱۳, ۱۳۹۹
برچسب‌ها اعضای شورای علمی دانشنامه ها

برچسب: اعضای شورای علمی دانشنامه ها

علی اکبر رشاد

نام نام خانوادگی : علی اکبر رشاد مرتبه علمی : دانشیار رشته علمی : فقه و اصول و فلسفه رزومه : علی...

سیدمحمدکاظم طباطبایی

نام نام خانوادگی : سیدمحمدکاظم طباطبایی مرتبه علمی : استادیار رشته علمی : تاریخ و سیره، علوم حدیث، الهیات و معارف اسلامی...

فریبا علاسوند

نام نام خانوادگی : فریبا علاسوند مرتبه علمی : مدرس حوزه رشته علمی : فقه، اصول، فلسفه و کلام رزومه :...

ابوالقاسم مقیمی حاجی

نام نام خانوادگی : ابوالقاسم مقیمی حاجی مرتبه علمی : استادیار رشته علمی : فقه و اصول رزومه : ابوالقاسم مقیمی حاجی

محمدهادی یوسفی غروی

نام نام خانوادگی : محمدهادی یوسفی غروی مرتبه علمی : مرس حوزه رشته علمی : فقه و اصول و تاریخ اسلام...

استادی رضا

نام نام خانوادگی : استادی رضا مرتبه علمی : اجتهاد رشته علمی : فقه و اصول وکتابشناسی رزومه : استادی رضا...

بهجت پور عبدالکریم

نام نام خانوادگی : بهجت پور عبدالکریم مرتبه علمی : استادیار رشته علمی : قرآن پژوهی رزومه : بهجت پور عبدالکریم...

پیشوایی مهدی

نام نام خانوادگی : پیشوایی مهدی مرتبه علمی : مدرس حوزه رشته علمی : تاریخ اسلام رزومه : پیشوایی ...

رحمان‌ستایش محمـدکاظم

نام نام خانوادگی : رحمان‌ستایش محمـدکاظم مرتبه علمی : مدرس حوزه رشته علمی : پژوهشکده,دانشنامه,نگاری,دینی فقه و اصول، رجال و تراجم ...

مهدی پیشوایی

نام نام خانوادگی : مهدی پیشوایی مرتبه علمی : حوزوی رشته علمی : تاریخ اسلام رزومه : مهدی پیشوایی