برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید
جمعه, شهریور ۱, ۱۳۹۸
برچسب‌ها اعضای شورای علمی دانشنامه ها

برچسب: اعضای شورای علمی دانشنامه ها

فریبا علاسوند

نام نام خانوادگی : فریبا علاسوند مرتبه علمی : مدرس حوزه رشته علمی : فقه، اصول، فلسفه و کلام رزومه :...

ابوالقاسم مقیمی حاجی

نام نام خانوادگی : ابوالقاسم مقیمی حاجی مرتبه علمی : استادیار رشته علمی : فقه و اصول رزومه : ابوالقاسم مقیمی حاجی

محمدهادی یوسفی غروی

نام نام خانوادگی : محمدهادی یوسفی غروی مرتبه علمی : مرس حوزه رشته علمی : فقه و اصول و تاریخ اسلام...

استادی رضا

نام نام خانوادگی : استادی رضا مرتبه علمی : اجتهاد رشته علمی : فقه و اصول وکتابشناسی رزومه : استادی رضا...

بهجت پور عبدالکریم

نام نام خانوادگی : بهجت پور عبدالکریم مرتبه علمی : استادیار رشته علمی : قرآن پژوهی رزومه : بهجت پور عبدالکریم...

پیشوایی مهدی

نام نام خانوادگی : پیشوایی مهدی مرتبه علمی : مدرس حوزه رشته علمی : تاریخ اسلام رزومه : پیشوایی ...

رحمان‌ستایش محمـدکاظم

نام نام خانوادگی : رحمان‌ستایش محمـدکاظم مرتبه علمی : مدرس حوزه رشته علمی : پژوهشکده,دانشنامه,نگاری,دینی فقه و اصول، رجال و تراجم ...

علی اکبر رشاد

نام نام خانوادگی : علی اکبر رشاد مرتبه علمی : دانشیار رشته علمی : فقه و اصول و فلسفه رزومه : علی...

سیدمحمدکاظم طباطبایی

نام نام خانوادگی : سیدمحمدکاظم طباطبایی مرتبه علمی : استادیار رشته علمی : تاریخ و سیره، علوم حدیث، الهیات و معارف اسلامی...

مهدی پیشوایی

نام نام خانوادگی : مهدی پیشوایی مرتبه علمی : حوزوی رشته علمی : تاریخ اسلام رزومه : مهدی پیشوایی