به تارنمای پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی خوش آمدید
منو اصلی

سایت های مرتبط
اخبار برگزیده
 • تصویب مقاله «حق در قرآن» به قلم دکتر محمود حکمت نیا در شورای علمی گروه حقوق
  مقاله حق در قرآن به قلم دکتر محمود حکمت نیا در پنجاه یکمین جلسه شورای علمی گروه حقوق خصوصی، عمومی و بین الملل دانشنامه قرآن شناسی به تصویب رسید.

 • همکاری مشترک پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی با عتبه حضرت امیرالمومنین عراق
  در نشست مشترک نمایندگان عتبه حضرت امیرالمومنین عراق با پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی، موضوعاتی که می تواند زمینه همکاری مشترک بین دو طرف را فراهم سازد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 • دیدار و گفتگوی ریئس پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی، با مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، برای ارتقاء سطح همکاری های فی مابین
  جناب حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی، رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی، با حجت الاسلام و المسلمین مهدی شریعتی تبار، مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی دیدار و گفتگو کردند.

 • دیدار سرپرست دانشنامه ها و اعضای شورای علمی، با مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی
  مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، با سرپرست دانشنامه ها حضرت آیت الله رشاد و اعضای شورای علمی دیدار و گفتگو کردند.

 • بررسی و تصویب 10 مقاله در شورای علمی دانشنامه
  مقالات «احسان به والدین»، «غیبت»، «وفاداری»، «سازشکاری»، «مدارا»، «حرص»، «حنین»، «مجازات»، «اهل‌الذکر» و «قضا و قدر» در شورای علمی دانشنامه در مشهد مقدس بررسی و به تصویب رسید.

گزارش های تصویری
فهرست تفصیلی جلد ششم
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

بخش اول: مسائل زن             11

 

1. اسلام و تحول در شخصیت زن               13 

جایگاه زن پیش از اسلام      13

جایگاه زن در دوران اسلامی  20

موانع مشارکت زن در جوامع اسلامی   25

حقوق و فرصت های اجتماعی زن در اسلام          27

حقوق مشترک      33

منابع      34

 

2.زن اسوه      40

سودمندی های اسوه‌پردازی     44

معیارهای انسان اسوه        46

معیارهای اسوه‌بودن زنان      49

حضرت فاطمه(س)، اسوة کامل         51

ماهیت قدسی و الهی یا بشری و عادی           53

تکیه بر ویژگیهای ثابت الگو     54

حضرت فاطمه(س)، الگویی همیشگی  56

معاصرسازی اسوه‌ها           57

1. زمان فراغت      58

2. ازدواج و عفاف   59

3. اشتغال زنان     61

4. فعالیتهای اجتماعی زنان   63

منابع      63

 

3.فمینیسم     67

تاریخچۀ فمینیسم   68

رویکردهای فمینیسم           72

1. فمینیسم لیبرال 72

2. فمینیسم مارکسیستی    74

3. فمینیسم اگزیستانسیالیستی        76

4. فمینیسم رادیکال            78

5. فمینیسم سوسیالیستی  81

6. فمینیسم روان کاوانه         82

7. فمینیسم پساتجددگرا      85

ارزیابی و نقد فمینیسم        86

1. مبانی فلسفی و ایدئولوژیک           86

2. نظریه‌ها           92

3. راهبردها          95

نقد فمینیسم از دیدگاه اسلام           102

منابع      104

 

4.جنسیت و اخلاق          108

جنسیت و اخلاق در یهودیت و مسیحیت           109

جنسیت و اخلاق از نگاه روان‌شناسان  110

جنسیت و اخلاق از نگاه فمینیستی     113

جنیست و اخلاق از نگاه اسلام          116

جنسیت و سعادت 125

منابع      130

 

5.تربیت جنسی              134

اهداف و مبانی تربیت جنسی            137

عوامل مؤثر در تربیت جنسی  139

تربیت جنسی در مراحل مختلف          140

آموزش جنسی      143

آسیب‌شناسی تربیت جنسی            146

راهکارها  148

منابع      149

 

6.اخلاق جنسی       153

اسلام و غریزه جنسی        158

اسلام و لیبرالیسم و کمونیسم جنسی            160

1. نظریة فروید       161

2. نظریة راسل      162

3. دیدگاه کمونیستها          165

4. دیدگاه فمینیستها          165

سیاست راهبردی اسلام      169

1. تقدیس ازدواج دائم          169

2. جایز بودن تعدد زوجات      170

3. توجه به نیازهای زناشویی 171

4. جایز بودن ازدواج موقت     172

5. جایز بودن طلاق 172

تدابیر اسلام در تعدیل غریزه جنسی    173

1. بازداشتن از افکار انحرافی 173

2. ایجاد حریم       174

3. بازداشتن از نگاه شهوت‌آمیز           174

4. حجاب 175

5. توصیه به عفت و حیا        176

6. جلوگیری از هرزه‌نگاری      177

منابع      178

 

7. تربیت دینی دختران            182

اهداف و ابعاد تربیت دینی دختران       184

تأثیر ویژگیهای سنی در تربیت دینی دختران        185

روشها و ضرورتهای تربیت دینی دختران 187

منابع      191

 

8.روابط اجتماعی زن و مرد       194

دیدگاههای گوناگون درباره روابط زن و مرد          195

1. نظریه‌های تفریطی          196

2. دیدگاههای افراطی         196

3. رویکرد اعتدالی  196

الگوهای روابط زن و مرد        198

1. دوستی           199

2. هم‌خانگی        199

3. تحصیل            200

4. محیط کار         201

انواع و مصادیق ارتباط زن و مرد           203

1. سخن ‌گفتن      203

2. سلام‌ کردن      204

3. نگاه‌ کردن        204

4. هم‌نشینی       205

حدود و شرایط روابط زن و مرد            206

1. روابط با غیرمحارم            207

2. روابط با محارم    213

منابع      216

 

9. پوشش زن          220

فلسفة تشریع پوشش در اسلام        222

1. طهارت روح       222

2. افزایش جایگاه اجتماعی زن           223

3. افزایش امنیت اجتماعی زن           224

4. حفظ کانون خانواده          225

شبهه‌ها پیرامون پوشش      226

1. غیردینی بودن پوشش      227

2. مغایر بودن پوشش با آزادی و تساوی زن و مرد            228

3. تأثیر پوشش در افزایش التهاب جنسی         230

علل گسترش بی حجابی        232

1. ضعف دینداری    233

2. جهل و ناآگاهی 233

3. ناکارآمدی عوامل جامعه پذیری        234

4. ضعف نظارت و کنترل اجتماعی       235

5. تأثیر نظام سرمایه‌داری بر حجاب      237

6. سیاسی شدن موضوع پوشش       237

راهکارهای گسترش پوشش اسلامی  239

1. تقویت دینداری   240

2. افزایش آگاهی ها  240

3. اصلاح الگوهای جامعه پذیری           242

4. تقویت کنترل اجتماعی     243

5. کاستن انزجار از حجاب     245

منابع      245

 

10.اشتغال زن         252

ضوابط اشتغال زنان از نگاه اسلام        255

آثار و پیامدهای اشتغال زنان  257

1. پیامدهای مثبت اشتغال زنان          258

2. پیامدهای منفی 259

موانع اشتغال زنان  260

سیاست‌گذاری در زمینة اشتغال         261

منابع      262

 

11.آسیب شناسی مطالعات زنان          266

مطالعات زنان در تمدن غربی  266

مطالعات زنان در تمدن اسلامی          273

منابع      285

 

بخش دوم: مسائل خانواده   289

 

12.خانواده       291

الگوهای نهاد خانواده           294

اهداف و کارکردهای خانواده  297

1. ارضای نظام‌مند نیازهای جنسی      298

2. تولیدمثل          300

3. مشروعیت بخشی به فرزند  301

4. تأمین نیازهای عاطفی     302

5. مراقبت، حمایت و همیاری 304

6. جامعه‌پذیری      305

7. تربیت دینی       308

8. کنترل اجتماعی 309

9. کارکردهای اقتصادی        311

آسیبهای خانواده   312

1. ضعف دینداری از دیدگاه اسلام       313

2. کاستیهای اخلاقی         314

3. رویکرد احساسی و غیر عقلانی      315

4. ناهمسانی زن و مرد       316

5. ناآشنایی با حقوق و وظایف           317

6. نداشتن مهارت های زناشویی           317

7. تغییر الگوی خانواده         318

8. اندیشه های ضدّ خانواده   319

9. انحرافات جنسی            319

10. نادیده گرفتن هنجارها    321

11. فقر   321

منابع      322

 

13.ازدواج    330

احکام ازدواج         334

سن ازدواج           334

تفاوت سنی همسران         337

مؤلفه‌های انتخاب همسر      339

1. محرمیت          339

2. درون‌همسری و برون‌همسری         340

3. همسان همسری 341

همسر‌گزینی تا ازدواج          343

1. پیشنهاد ازدواج  345

2. نامزدی            347

3. عقد ازدواج       347

4. مهریه 348

5. جهیزیه            349

6. جشن عروسی  350

آسیب‌شناسی ازدواج و راهکارهای آن  351

1. تضعیف جایگاه ازدواج       352

2. دشواریهای ازدواج           353

3. نبودن عقلانیت در انتخاب همسر     355

منابع      356

 

14.تعدد زوجات        362

فلسفه و انگیزه‌های تعدد زوجات         364

آسیب‌شناسی تعدد زوجات  368

نقد آسیبها           369

بررسی سیرة پیامبر(ص) در تعدد زوجات  373

راهبردهای تعدد زوجات        374

منابع      374

 

15.ازدواج موقت        378

فلسفة ازدواج موقت            380

آسیب‌شناسی ازدواج موقت  384

راهکارهای کاهش آسیب ازدواج موقت  389

منابع      393

 

16.همسری            397

همسری در جوامع غربی      400

آسیب‌شناسی همسری در جوامع غربی          402

آسیب‌زدایی جایگاه همسری از نگاه اسلامی     405

ویژگیهای همسری 407

الگوی دینی همسری          411

آسیب‌شناسی همسری در جوامع اسلامی معاصر          414

وظایف زن و مرد در نقش همسری      415

منابع      417

 

17.مادری      423

جایگاه مادری در تمدن و فرهنگ بشری 423

مادری در تفکر اسلامی        425

مادری در عصر جدید            426

ضرورت اجتماعی و زیستی نقش مادری            430

آداب اسلامی مادری           432

1. مراقبت از فرزند  433

2. اختصاص دادن وقت به فرزند          434

3. ابراز عواطف مثبت           435

4. اکرام فرزند       436

5. صبر و حوصله    437

6. توجه به تربیت دینی فرزند 437

حمایت از مادر در آموزه‌های اسلامی    438

جایگزین های مادری  441

1. تولیدمثل های نوین            441

2. جایگزین در شیردهی       442

3. جایگزین در امر مراقبت     443

منابع      446

 

18.مدیریت خانواده    451

شاخصهای مدیریت مرد        454

الگوهای مدیریتی خانواده      455

ره یافت اسلامی مدیریت خانواده        458

گستره مدیریت و سرپرستی مردان     465

کنترل مدیریت مرد در خانواده 467

تعدد مدیریت مردان 468

منابع      470

 

19.طلاق    476

اختصاص حق طلاق به مرد   480

طلاق در دنیای معاصر          481

سیاستهای پیشگیرانة اسلام در رویارویی با طلاق           482

زمینه‌ها و علل طلاق           484

1. عوامل فردی     485

الف) علل فرهنگی  485

ب) علل ذهنی ـ روانی        488

ج) علل جسمی یا زیستی   489

2. عوامل اجتماعی 489

الف) بروز تحولات ساختاری    489

ب) بروز تحولات فرهنگی ـ اجتماعی     491

ج) علل اقتصادی    493

پیامدهای طلاق     494

1. پیامدهای طلاق برای همسران       494

2. پیامدهای طلاق برای فرزندان         496

3. پیامدهای طلاق برای جامعه          499

راهکارهای اسلام برای کاهش پیامدهای طلاق   499

راهکارهای کاهش آمار طلاق 501

منابع      505

 

فهرست تفصیلی    509

 

 

دانشنامه علوم قرآن

فهرست و چکیده مقالات

دانشنامه امام علی ع

 


 

اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1699
 بازدید امروز : 116
 کل بازدید : 740352
 بازدیدکنندگان آنلاين : 5
 زمان بازدید : 0/4062