به تارنمای پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی خوش آمدید
منو اصلی

سایت های مرتبط
اخبار برگزیده
 • تصویب مقاله «حق در قرآن» به قلم دکتر محمود حکمت نیا در شورای علمی گروه حقوق
  مقاله حق در قرآن به قلم دکتر محمود حکمت نیا در پنجاه یکمین جلسه شورای علمی گروه حقوق خصوصی، عمومی و بین الملل دانشنامه قرآن شناسی به تصویب رسید.

 • همکاری مشترک پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی با عتبه حضرت امیرالمومنین عراق
  در نشست مشترک نمایندگان عتبه حضرت امیرالمومنین عراق با پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی، موضوعاتی که می تواند زمینه همکاری مشترک بین دو طرف را فراهم سازد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 • دیدار و گفتگوی ریئس پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی، با مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، برای ارتقاء سطح همکاری های فی مابین
  جناب حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی، رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی، با حجت الاسلام و المسلمین مهدی شریعتی تبار، مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی دیدار و گفتگو کردند.

 • دیدار سرپرست دانشنامه ها و اعضای شورای علمی، با مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی
  مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، با سرپرست دانشنامه ها حضرت آیت الله رشاد و اعضای شورای علمی دیدار و گفتگو کردند.

 • بررسی و تصویب 10 مقاله در شورای علمی دانشنامه
  مقالات «احسان به والدین»، «غیبت»، «وفاداری»، «سازشکاری»، «مدارا»، «حرص»، «حنین»، «مجازات»، «اهل‌الذکر» و «قضا و قدر» در شورای علمی دانشنامه در مشهد مقدس بررسی و به تصویب رسید.

گزارش های تصویری
فهرست تفصیلی

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

جلد دوازدهم

    1. نهج‌البلاغه / ابوالفضل حافظيان بابلى

    (9 - 92 / 12)

 

 1. گردآورى نهج‌البلاغه   12

    انتساب نهج‌البلاغه به شريف رضى   15

    انگيزه تأليف   17

    تبويب نهج‌البلاغه   18

    وجه نامگذارى كتاب   19

    راويان نهج‌البلاغه   20

    اجازات روايت نهج‌البلاغه   21

 2. اسناد، مدارك و مستدركات نهج‌البلاغه   22

    الف. كلام على(ع) قبل از نهج‌البلاغه   23

    ب. منابع يادشده در نهج‌البلاغه   24

    ج. اسناد و مدارك نهج‌البلاغه   25

    د. مستدركات نهج‌البلاغه   28

 3. ويژگی هاى نهج‌البلاغه   29

    نهج‌البلاغه از منظر فرزانگان   36

 4. موضوع و محتواى نهج‌البلاغه   44

    تك‌نگاری هاى موضوعى و مباحث خاص در نهج‌البلاغه   51

       الف. اصول اعتقادى و مباحث عرفانى   52

       ب. فروع دين در نهج‌البلاغه   52

       ج. تعليم و تربيت و اخلاق در نهج‌البلاغه   53

       د. قرآن و نهج‌البلاغه   55

       ه . جلوه تاريخ در نهج‌البلاغه   57

       و. سياست، حكومت و عدالت در نهج‌البلاغه   58

 5 . شبهات، انتقادات، تصحيفات و تحريفات نهج‌البلاغه   59

    شبهات   59

    پاسخ به شبهات   61

    انتقادات   69

    تصحيف و تحريف   70

 6 . كتابشناسى نهج‌البلاغه   72

    1. شروح نهج‌البلاغه   73

       شروح نهج‌البلاغه از قرن پنجم تا دهم هجرى   74

       شروح فارسى نهج‌البلاغه   76

    2. ترجمه‌هاى نهج‌البلاغه   77

       ترجمه‌هاى فارسى نهج‌البلاغه   78

 

    3. نظم نهج‌البلاغه   78

    4. معرفينامه‌هاى نهج‌البلاغه   79

    5 . چاپ‌هاى نهج‌البلاغه   80

       مهم‌ترين چاپ‌هاى نهج‌البلاغه   80

    6. فرهنگ واژه‌ها   81

    7. معجم الفاظ   81

    8 . گزيده‌ها و منتخبات نهج‌البلاغه   82

    9. نسخه‌هاى خطى نهج‌البلاغه   83

 كتابنامه   87

    الف. كتاب‌ها   87

    ب. مقالات   90

 

    2. اسناد نهج‌البلاغه / سيد كاظم طباطبايى

    (93 - 116 / 12)

 

 درآمد   95

 حفظ و تدوين سخنان امام على(ع)   97

 اولين نگارش‌ها   98

    الف. درباره خطبه‌ها و نامه‌ها   98

    ب. درباره وقايع   99

 سيد رضى و نهج‌البلاغه   101

 شبهاتى درباره استناد نهج‌البلاغه   103

    الف. مرحله اول شبهه‌آفرينى   103

    ب. مرحله دوم شبهه‌آفرينى   105

 پاسخ به شبهه‌ها   106

    الف. سبك‌شناسى   106

    ب. شناسايى مصادر   108

       1. اولين كوشش‌ها   108

       2. آثار مهم   109

       3. نگارش‌هاى نو   110

 بايسته‌ها و شايسته‌ها در مستند سازى نهج‌البلاغه   112

 كتابنامه   114

 

    3. شرح‌هاى نهج‌البلاغه / مصطفى بروجردى و على صدرايى خويى

    (117 - 148 / 12)

 

 

 مقدمه   119

 شرح سيد فضل‌اللَّه راوندى   120

 شرح نهج‌البلاغه وبرى   121

 معارج نهج‌البلاغه يا شرح ابن‌فَنْدُق بيهقى   121

 منهاج البراعة فى شرح نهج‌البلاغه   122

 حدائق الحقائق فى فَسْر دقائق أفصح الخلائق   123

 التذييل على نهج‌البلاغه   124

 شرح ابن ابی الحديد   124

 مصباح السالكين   127

 شرح علامه حلى   128

 شرح ابن عتايقى   130

 منهج‌الفصاحه   130

 شرح عزالدين آملى   131

 تنبيه‌الغافلين و تذكرةالعارفين   131

 شرح و ترجمه نور محمد   132

 منهاج‌الولاية فى شرح نهج‌البلاغه   132

 انوارالفصاحة و اسرارالبراعه   134

 شرح محمد صالح روغنى قزوينى   134

 بهجة الحدائق و حدائق الحقائق   135

 شرح محمدباقر نواب لاهيجى   136

 الدرة النجفية فى شرح نهج‌البلاغة الحيدريه   136

 منهاج البراعة فى شرح نهج‌البلاغه   137

 بهج‌الصباغة فى شرح نهج‌البلاغه   138

 ترجمه و شرح فيض‌الاسلام   141

 شرح شيخ محمد عبده   142

 ترجمه و تفسير نهج‌البلاغه   142

 كتابنامه   146

 

    4. مستدركات نهج‌البلاغه / على صدرايى خويى

    (149 - 162 / 12)

 

 كالبد شكافى لغوى   151

 مستدركات نهج‌البلاغه   152

    تكمله سيدرضى   153

    تكمله‌هاى ناشناخته   154

    تاريخ الشهور و الدهور   154

    تذييل نهج‌البلاغه   155

    ملحق نهج‌البلاغه   155

    النهج القويم فى كلام اميرالمؤمنين(ع)   156

    مستدرك نهج‌البلاغه   156

    مصباح البلاغه   157

    نهج‌الفصاحة فى مستدرك نهج‌البلاغه   158

    نهج‌السعادة فى مستدرك نهج‌البلاغه   158

    نهج‌البلاغة الثانى   159

    تمام نهج‌البلاغه   160

 كتابنامه   162

 

    5. مصحف امام على(ع) / سيد محمدعلى ايازى

    (163 - 212 / 12)

 

 مقدمه   165

 مصحف چيست؟   166

 مصحف امام على(ع)   167

    راويان مصحف امام على(ع)   167

       مصحف امام على(ع) در منابع شيعه   168

       مصحف امام على(ع) در منابع اهل‌سنت   168

    ناقدان سنىِ مصحف امام على(ع)   169

    ديدگاه مورخان و مفسران درباره مصحف امام على(ع)   171

    چگونگى مصحف امام على(ع)   176

    ويژگی هاى مصحف امام على(ع)   177

    محتواى مصحف امام على(ع)   178

    مصحف امام على(ع) و ديگر مصحف‌ها   180

    سرنوشت مصحف‌ها   181

    مصحف امام على(ع) و مصحف فاطمه)س(   183

    ويژگی هاى مصحف امام على(ع)   184

 كتاب على(ع)   185

    ويژگی هاى كتاب امام على(ع)   186

    نسبت ميان صحيفه و كتاب امام على(ع)   189

    نسبت ميان كتاب و مصحف امام على(ع)   192

    چگونگى نگارش مصحف امام على(ع)   193

    مدت گردآورى مصحف امام على(ع)   195

    همكاران امام على(ع) در كار گردآورى   196

    سرنوشت مصحف امام على(ع)   197

    در جست‌وجوى مصحف امام على(ع)   201

    مصحف‌هاى منسوب به امام على(ع)   202

    شبهه‌ها و اشكال‌ها   203

 كتابنامه   209

 

    6. ديوان امام على(ع) / مهدى مهريزى

    (213 - 242 / 12)

 

 درآمد   215

 كتابشناسى   217

    تاريخچه گردآورى اشعار   217

    ارزيابى   220

    كتابشناسى چاپى   226

       الف. متن   226

       ب. ترجمه و شرح   228

    نسخه‌شناسى   230

       الف. متن   230

       ب. ترجمه و شرح   233

       ج. منتخب   236

 محتواى اشعار   236

    1. منزلت انسان   237

    2. توحيد و خداشناسى   237

    3. آخرت و زندگى پس از مرگ   237

    4. مناجات   238

    5 . مسائل اخلاقى   238

    6. مدايح و مراثى   238

    7. وصايا   239

    8 . معرفى خود   239

    9. رجزها   239

    10. گوناگون   240

 كتابنامه   241

 

    7. غررالحكم و دررالكلم / ناصرالدين انصارى قمى

    (243 - 260 / 12)

 

 درآمد   245

 مؤلف غررالحكم   245

 غررالحكم و دررالكلم   247

    شيوه تدوين غررالحكم   248

    نسخه‌هاى خطى غررالحكم   249

    ترجمه‌هاى غررالحكم   251

    شرح‌هاى غررالحكم   252

    تكمله‌هاى غررالحكم   253

    تلخيص‌هاى غررالحكم   254

    فهارس موضوعى غررالحكم   257

    معجم‌هاى غررالحكم   258

 كتابنامه   259

 

    8. احقاق‌الحق / محمد صحتى سردرودى

    (261 - 274 / 12)

 

 مقدمه   263

 نهج الحق و كشف الصدق   264

 ابطال نهج‌الباطل و اهمال كشف العاطل   265

 احقاق الحق و ازهاق الباطل   266

 نسخه‌هاى كتاب   269

 ترجمه‌ها و شرح‌هاى كتاب   270

 ملحقات الاحقاق   271

 كتابنامه   273

 منابع ديگر   274

 

    9. صحيفه علويه / على صدرايى خويى

    (275 - 292 / 12)

 

 درآمد   277

 دعاهاى امام على(ع)   277

 مؤلف   278

    طرق روايى مؤلف   280

 صحيفه علويه   280

    ويژگى كتاب صحيفه علويه   283

    چاپ‌هاى صحيفه علويه   284

    نسخه‌هاى خطى صحيفه علويه   284

    تكمله‌هاى صحيفه علويه   287

       1. الصحيفة العلوية الثانيه   287

       2. الصحيفة العلوية الثالثه   287

       3. صحيفه امام على(ع)   287

       4. الصحيفة العلوية الجامعه   288

       5 . مسند الامام على(ع)   289

       6. نهج السعادة فى مستدرك نهج‌البلاغه   289

    ترجمه‌هاى صحيفه علويه   289

 كتابنامه   291

 

    10. عبقات‌الانوار / محسن معينى

    (293 - 310 / 12)

 

 درآمد   295

 تحفه اثنی عشريه   296

 ميرحامد حسين لكهنويى   297

 آثار ميرحامدحسين   298

 عبقات‌الانوار فى امامة الائمةالاطهار   299

    ترتيب تأليف عبقات‌الانوار   300

       جلد اول   300

       جلد دوم   301

       جلد سوم   302

       جلد چهارم   302

       جلد پنجم   302

       جلد ششم   303

       جلد هفتم   304

       جلد هشتم   304

       جلد نهم   305

       جلد دهم   305

       جلد يازدهم   305

    روش ميرحامدحسين   306

       1. بحث در سند احاديث   306

       2. بحث در دلالت احاديث   306

       3. استناد به فهم صحابه   307

    چاپ‌هاى عبقات‌الانوار   308

    تلخيص و ترجمه عربى عبقات‌الانوار   309

 كتابنامه   310

 

    11. الغدير / على ابوالحسنى (منذر)

    (311 - 376 / 12)

 

 زمانه و زندگى امينى   313

    عشق به خاندان پيامبر   318

    إِلى الرفيقِ الأعلى!   323

 آثار و تأليفات امينى   324

    الف. چاپ شده   324

    ب. خطى   325

 الغدير، شاهكارِ جاويدانِ امينى   326

    مصادرِ خطىِ الغدير   328

    چگونه به وادى »الغدير« افتادم   330

    چاپ‌هاى الغدير   333

    ترجمه، تلخيص و اقتباس از الغدير   333

 چرا بحث از غدير؟   334

 الغدير و وحدت اسلامى   339

 تقريظ دانشمندان بر الغدير   349

    الف. تقريظهاى منثور   351

    ب. تقريظهاى منظوم   352

 ويژگی ها و مزاياى الغدير   353

    1. گستردگى و جامعيت بحث   353

    2. استدلال به منطقِ حريف   354

    3. انصاف و امانت علمى   355

    4. نقل شجاعانه و نقد عالمانه اظهارات مخالفان   356

    5 . بهره‌گيرى از ابزار هنر، در عرصه مجادلات كلامى   358

 مباحث و مندرجات الغدير   364

    الف. مباحث اصلى   364

    ب. مباحث جانبى و استطرادى   370

       1. فضايل و مناقب على و اهل‌بيت(ع)   371

       2. نقد و بررسىِ كارنامه خلفا   372

       3. مباحث تاريخى   373

       4. شرح حال رجال و مشاهير   373

       5 . مباحث كلامى، فقهى، تفسيرى   374

       6. مباحث ادبى   374

 كتابنامه   375

 

    12. غديريه‌نگارى در جهان اسلام / رسول جعفريان

    (377 - 400 / 12)

 مقدمه   379

 كتاب‌الولايه ابن جرير طبرى   382

 كتاب‌الولايه ابن عقده   387

 رساله غدير شمس‌الدين ذهبى   394

 كتابنامه   397

 

    13. مرجع‌شناسى

    (401 - 520)

 اثبات الوصيه   403

    مذهب مسعودى   404

    آثار شيعى مسعودى   404

    اثبات الوصيه   405

    اثبات‌الوصيه مسعودى   406

    نسخه‌هاى كتاب   407

    چاپ‌هاى كتاب   408

    ترجمه كتاب   408

 الجمل   408

    مؤلف كتاب   408

    نسخه‌هاى كتاب   410

    چاپ‌هاى كتاب   410

    ترجمه‌هاى كتاب   411

    پيشينه نگارش كتاب درباره جنگ جمل   411

    انگيزه شيخ مفيد از تأليف كتاب الجمل   412

    محتواى كتاب   412

 الغارات   414

    مؤلف كتاب   414

    محتواى كتاب   415

    الغارات در منابع شيعى و سنى   417

    چاپ‌هاى كتاب   417

    ترجمه‌هاى كتاب   418

    نسخه‌هاى كتاب   418

 الغدير فی التراث الاسلامى   420

    مؤلف كتاب   420

    محتواى كتاب   421

 المسترشد فى الامامه   424

    مؤلف كتاب   425

    آثار مؤلف   426

    المسترشد   426

    نسخه‌هاى كتاب   427

    چاپ‌هاى كتاب   428

 المعيار والموازنه   428

    مؤلف كتاب   429

    آثار مؤلف   429

    منابع شرح حال مؤلف   431

    المعيار و الموازنه   431

    انتساب كتاب به اسكافى   432

    محتواى كتاب   434

    نسخه‌هاى كتاب   434

    چاپ كتاب   435

    ترجمه كتاب   435

 المناقب   435

    مؤلف كتاب   435

    استادان مؤلف   436

    آثار مؤلف   436

    مناقب اميرالمؤمنين(ع)   437

    چاپ‌هاى كتاب   437

    نسخه‌هاى كتاب   438

    ترجمه كتاب   438

 اليقين   439

    مؤلف كتاب   439

    اليقين باختصاص مولانا على(ع) بإمرة المؤمنين   440

    انگيزه تأليف كتاب   440

    محتواى كتاب   441

    منابع كتاب   442

    نسخه‌هاى كتاب   442

    چاپ‌هاى كتاب   443

 خصائص اميرالمؤمنين(ع)   443

    محتواى كتاب   445

    نسخه‌هاى  كتاب   445

    ترجمه‌هاى كتاب   445

    چاپ‌هاى كتاب   446

 دستور معالم الحكم   446

    مؤلف كتاب   446

    آثار مؤلف   447

    محتواى كتاب   448

    اهميت كتاب   449

    نسخه‌هاى كتاب   450

    چاپ‌هاى كتاب   450

    ترجمه كتاب   451

    شرح كتاب   451

 عمدة عيون  صحاح‌الاخبار   451

    مؤلف كتاب   452

    آثار مؤلف   453

    عمدة عيون صحاح الاخبار   453

    روش‌شناسى كتاب   454

    نسخه‌هاى كتاب   456

    چاپ‌هاى كتاب   457

 غاية المرام   457

    مؤلف كتاب   458

    غاية المرام   458

    محتواى كتاب   458

    ترجمه كتاب   459

    نسخه‌هاى كتاب   459

    چاپ‌هاى كتاب   460

 كتاب سليم بن قيس   460

    مؤلف كتاب   460

    توثيق سليم   461

    كتاب سليم بن قيس الهلالى   462

    اعتبار كتاب از نظرگاه معصومان(ع)   463

    عدم تحريف كتاب سليم   463

    مناقشه ابن غضائرى   464

    نسخه‌هاى كتاب   466

    چاپ‌هاى كتاب   466

    ترجمه‌هاى كتاب   467

 كفاية الطالب   467

    مؤلف كتاب   468

    كفاية الطالب   468

    نسخه‌هاى كتاب   470

    چاپ‌هاى كتاب   470

 مأة كلمه   471

    مؤلف كتاب   471

    مأة كلمه   472

    چاپ‌هاى كتاب   473

    ترجمه‌هاى كتاب   473

 مسند على بن ابی طالب(ع)   476

    مسند على بن ابی طالب   477

    شيوه تنظيم كتاب   478

    شيوه نقل احاديث   478

    منابع كتاب   478

    شماره‌گذارى و ارجاع احاديث   479

    كاستی هاى كتاب   479

 مسند الامام على(ع)   480

    مسندنويسى روايات امام على(ع)   481

    مؤلف كتاب   481

    منابع كتاب   482

    انتخاب احاديث   482

    چاپ‌هاى كتاب   483

 مشارق انوار اليقين   483

    آثار مؤلف   485

    مشارق انوار اليقين   487

    انتقاد از برسى و كتاب مشارق انوار اليقين   488

    دفاع از برسى   491

    منابع مشارق انوار اليقين   492

    دو تحرير از مشارق انوار اليقين   492

    نسخه‌هاى كتاب   493

    چاپ‌هاى كتاب   494

    تلخيص، ترجمه و شرح كتاب   494

 مناقب على بن ابی طالب(ع)   495

    مؤلف كتاب   495

    آثار مؤلف   496

    مناقب على بن ابی طالب(ع)   497

    محتواى كتاب   498

    نسخه‌هاى كتاب   499

    چاپ‌هاى كتاب   501

    ترجمه كتاب   502

    منابع شرح حال مؤلف   502

 موسوعة الامام على(ع)   503

    ويژگی هاى كتاب   504

    محتواى كتاب   504

 نثراللآلى   506

    مؤلف كتاب   506

    ترجمه‌هاى فارسى كتاب   509

    ترجمه‌هاى تركى كتاب   512

    نسخه‌هاى كتاب   513

    اختلاف نسخه‌ها   514

    چاپ‌هاى كتاب   514

 وقعة صفين   515

    مؤلف كتاب   515

    آثار مؤلف   516

    محتواى كتاب   516

    ترجمه‌هاى كتاب   517

    نسخه خطى كتاب   518

    چاپ‌هاى كتاب   518

    كتابنامه   519

دانشنامه علوم قرآن

فهرست و چکیده مقالات

دانشنامه امام علی ع

 


 

اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1782
 بازدید امروز : 64
 کل بازدید : 740300
 بازدیدکنندگان آنلاين : 5
 زمان بازدید : 0/4531