به تارنمای پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی خوش آمدید
منو اصلی

سایت های مرتبط
اخبار برگزیده
 • تصویب مقاله «حق در قرآن» به قلم دکتر محمود حکمت نیا در شورای علمی گروه حقوق
  مقاله حق در قرآن به قلم دکتر محمود حکمت نیا در پنجاه یکمین جلسه شورای علمی گروه حقوق خصوصی، عمومی و بین الملل دانشنامه قرآن شناسی به تصویب رسید.

 • همکاری مشترک پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی با عتبه حضرت امیرالمومنین عراق
  در نشست مشترک نمایندگان عتبه حضرت امیرالمومنین عراق با پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی، موضوعاتی که می تواند زمینه همکاری مشترک بین دو طرف را فراهم سازد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 • دیدار و گفتگوی ریئس پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی، با مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، برای ارتقاء سطح همکاری های فی مابین
  جناب حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی، رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی، با حجت الاسلام و المسلمین مهدی شریعتی تبار، مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی دیدار و گفتگو کردند.

 • دیدار سرپرست دانشنامه ها و اعضای شورای علمی، با مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی
  مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، با سرپرست دانشنامه ها حضرت آیت الله رشاد و اعضای شورای علمی دیدار و گفتگو کردند.

 • بررسی و تصویب 10 مقاله در شورای علمی دانشنامه
  مقالات «احسان به والدین»، «غیبت»، «وفاداری»، «سازشکاری»، «مدارا»، «حرص»، «حنین»، «مجازات»، «اهل‌الذکر» و «قضا و قدر» در شورای علمی دانشنامه در مشهد مقدس بررسی و به تصویب رسید.

گزارش های تصویری
فهرست تفصیلی
جلد ششم

 

    1. امام على(ع) و سياست / على ذوعلم

    (9 - 40 / 6)

 

 مقدمه   11

 سياست چيست؟   12

 اهميت و جايگاه سياست   16

 سياست، آن‌گونه كه هست   18

 مبانى معنوى و اخلاقى سياست   20

 اهداف و غايات سياست   23

 عناصر مشروعيت قدرت سياسى و نقش مردم   27

 قاعده‌هاى ولايت‌راندن   33

    1. پايبندى به قرآن و سنت   33

    2. عدالت‌محورى و حق‌مدارى   34

    3. توجه خاص به ضعفا و ستم‌ديدگان   34

    4. مشورت و رايزنى با صاحب‌نظران   35

    5 . انتقادپذيرى   35

    6. دورانديشى و برنامه‌ريزى   36

    7. مردم‌دارى و مهرورزى   36

    8 . برابرى در حقوق   37

 كتابنامه   39

 

    2. اهداف و آرمان‌هاى حكومت / محمد سروش

    (41 - 74 / 6)

 

 پيش‌گفتار   43

 1. اهداف حكومت   45

    1 - 1. اهداف عام حكومت   45

    2 - 1. اهداف خاص حكومت اسلامى   47

       هدف حكومت، هدف قانون   50

    3 - 1. اهداف حكومت علوى   52

 2. تقدم و تأخر و آرمان‌هاى حكومت   59

    1 - 2. تقدم نظم مقيد   60

    2 - 2. تقدم عدل بر ديگر ارزش‌هاى اجتماعى   62

    3 - 2. تقدم ارزش‌هاى معنوى بر مصالح مادى   64

 3. تحقق اهداف و آرمان‌ها   66

    1 - 3. بستر تحقق اهداف عالى حكومت   66

    2 - 3. تحقق اهداف حكومت علوى   68

       1 - 2 - 3. التزام امام به اهداف خويش   68

       2 - 2 - 3. دست‌يابى امام به همه اهداف   68

       3 - 2 - 3. موفقيت تاريخى امام   69

 كتابنامه   73

 

    3. آسيب‌شناسى حكومت / سيد صادق حقيقت

    (75 - 108 / 6)

 

 درآمد   77

 مفاهيم: »آسيب‌شناسى« و »حكومت اسلامى«   77

 واژه‌شناسى آسيب‌شناسى در متون اسلامى   80

 ضرورت آسيب‌شناسى حكومت   82

 آسيب‌شناسى حكومت اسلامى   83

    آسيب‌شناسى سياسى حكومت اسلامى   84

    آسيب‌شناسى نظامى حكومت اسلامى   96

    آسيب‌شناسى اقتصادى حكومت اسلامى   97

    آسيب‌شناسى فرهنگى - اجتماعى حكومت اسلامى   100

    آسيب‌شناسى قضايى حكومت اسلامى   105

 كتابنامه   107

 

    4. ساختار حكومت امام على(ع) / محسن مهاجرنيا

    (109 - 164 / 6)

 

 مقدمه   111

 ساخت قدرت در عصر خلفاى راشدين   114

    هويت قبيله در ساخت قدرت   115

    وحى و ساخت قدرت   120

 ساخت كلى حكومت امام على(ع)   124

 اركان حكومت امام على(ع)   127

    1. نهاد خلافت   128

       وظايف و كارويژه‌هاى ساختارى خليفه   130

    2. نهاد امارت و ولايت   133

       وظايف و كارويژه‌هاى ساختارى والى   136

    3. نهاد كارگزار در حكومت اسلامى   146

 امام على(ع) و اصلاح ساختارى   148

    نظارت بر كارگزاران حكومتى   151

    ركن قضايى حكومت اسلامى   156

 نتيجه‌گيرى   160

 كتابنامه   162

 

    5. جامعه آرمانى / سيد عباس نبوى

    (165 - 192 / 6)

 

 درآمد   167

 روش‌شناسى بحث حاضر   171

 مبانى تحقق جامعه آرمانى   172

    مبنا و پيش‌نياز اول   172

    مبنا و پيش‌نياز دوم   173

    مبنا و پيش‌نياز سوم   174

    مؤلفه‌هاى اصلى جامعه آرمانى علوى   175

       1. عدالت‌محورى   175

       2. حق‌محورى   176

       3. آزادى توأم با مسئوليت در برابر خدا   177

       4. وحدت بر محور الهى   178

       5 . مشاركت فعال مردم   178

       6. جهاد با تمايلات نفسانى گروهى و فردى   179

 عرصه‌هاى تحقق مؤلفه‌هاى پيش‌گفته   180

    راهبردها   181

       1. راهبردهاى اقتصادى   182

       2. راهبردهاى سياسى   184

       3. راهبردهاى امنيتى و دفاعى   185

       4. راهبردهاى حقوق عمومى   186

       5 . راهبردهاى عرصه خانواده   188

       6. راهبردهاى فرهنگى - آموزشى   189

 كتابنامه   192

 

    6. امام على(ع) و مخالفان / حسن يوسفيان و احمد حسين شريفى

    (193 - 252 / 6)

 

 دوران خلفاى سه‌گانه   195

 غصب خلافت   197

 موضعگيرى امام در برابر غصب خلافت   197

    1. بيان دلايل برترى خويش   197

    2. اقدام عملى   198

    3. هوشيارى در برابر فرصت‌طلبان   199

 بهانه‌هاى مخالفان براى كنار گذاشتن امام   199

    1. پرهيز از خويشاوندسالارى   200

    2. جلوگيرى از بحران   200

    3. سختگيرى امام در اجراى عدالت   201

    4. جوانى و كم‌تجربگى   202

    5 . شوخ‌طبعى   203

    6. دير نامزدشدن براى خلافت   204

    7. بی اعتنايى به سيره خلفا   204

 دلايل امام براى كناره‌گيرى   205

 شيوه امام در ابراز مخالفت   209

    1. خوددارى از بيعت داوطلبانه   210

    2. انتقاد از عملكرد خلفا   211

 

    3. حمايت از منتقدان سياسى   213

    4. ناديده گرفتن فرمان خلفا   215

 مخالفان سياسى در دوران حكومت   216

    1. قاعدين   217

    2. ناكثين   217

    3. قاسطين   218

    4. مارقين   219

 علل مخالفت با حكومت امام على(ع)   220

    يك. دنياطلبى   220

    دو. رياست‌خواهى   223

    سه. كينه‌هاى پنهان   225

    چهار. جهل   227

    پنج. عدالت‌گريزى   230

 بهانه‌هاى مخالفان براى رويارويى با امام   233

    1. قتل عثمان   234

    2. همگانى نبودن بيعت   236

    3. اجبارى بودن بيعت   237

 شيوه امام على(ع) در مواجهه با مخالفان   238

    1. گفت‌وگو   239

    2. مدارا   241

    3. شدت و قاطعيت   242

 آداب اخلاقى در نبرد با مخالفان   243

    1. پرهيز از شروع جنگ   243

    2. مصونيت پيام‌رسانان دشمن   244

    3. خوش‌رفتارى با ناتوانان   245

    4. فتوت و جوانمردى   245

 كتابنامه   247

    الف. فارسى   247

    ب. عربى   248

 

    7. امر به معروف و نهى از منكر / سيد حسن اسلامى

    (253 - 320 / 6)

 

 مقدمه   255

 جايگاه سياسى امر به معروف و نهى از منكر   257

    الف. مفهوم سياسى امر به معروف و نهى از منكر   257

    ب. هدف و غايت دين   260

    ج. فلسفه حكومت اسلامى   261

    د. تأمين حقوق همگان   263

    ه . حفظ نظام اجتماعى سالم   264

    و. عامل نظارتى در حكومت اسلامى   267

    ز. رويكرد اجرايى به اين فريضه   269

    ح. موانع تحقق و اجراى امر به معروف و نهى از منكر   270

 شرايط امر به معروف و نهى از منكر   273

    1. شناختن معروف و منكر   274

    2. احتمال تأثير   278

    3. اصرار بر ادامه منكر و ترك معروف   283

    4. موجب مفسده نبودن اجراى اين فريضه   284

    5 . پايبندى آمر و ناهى به گفته‌هاى خود   288

 مراتب امر به معروف و نهى از منكر   294

 آداب امر به معروف و نهى از منكر   299

    1. پرهيز از تجسس   300

    2. پرهيز از پرده‌درى   303

    3. پرهيز از دشنام   306

    4. رفاقت   307

    5 . صبورى   308

 امام و حِسْبه   309

    1. نظارت مستقيم   313

    2. كوشش بر ناشناس بودن خود   314

    3. تفكيك حقوق شخصى از حقوق عمومى   314

    4. آمادگى براى اقدام در هر زمانى   315

 جمع‌بندى   316

 كتابنامه   318

 

    8. عوام و خواص / سيد على ميرموسوى

    (321 - 352 / 6)

 

 واژه‌شناسى   323

 بنياد نظرى   325

    عوام و خواص در نظام قبيله و امت اسلامى   326

 گونه‌شناسى اصناف اجتماعى از ديدگاه امام على(ع)   332

    1. علم و دانش   332

    2. شخصيت و خلق و خوى   332

    3. فرهنگ و اعتقاد   333

    4. نقش اجتماعى   333

    5 . خواص و عوام   334

 معنا و مبناى عوام و خواص از ديدگاه امام على(ع)   335

 آسيب‌شناسى خواص از ديدگاه امام على(ع)   337

 رضايت و مصلحت عامه   342

 عوام و خواص در سيره امام على(ع)   345

 نتيجه   351

 كتابنامه   352

 

    9. هدف و وسيله / احمد مبلغى

    (353 - 412 / 6)

 

 مقدمه   355

 هدف و وسيله از نگاه آيات و روايات   357

    الف. آيات   357

    ب. روايات   358

 مبانى فلسفى نسبت هدف و وسيله از ديدگاه امام على(ع)   359

    1. پرهيز حاكم از فساد خويش براى اصلاح جامعه   359

    2. نگاه‌هاى آخرت‌مدارانه به سياست   362

    3. پايبندى به پيمان، تداوم‌دهنده حيات جامعه   363

    4. ضرورت محور قرار دادن اخلاق در سياست   364

    5 . ضرورت لحاظ مقتضيات زمان در اولويت‌بندى ميان هدف‌ها   366

    6. توجه امام به آرمان‌گرايى با رويكردى واقع‌گرايانه   371

 هدف و وسيله در دهه‌هاى پس از پيامبر و مواضع امام على(ع)   373

    دهه اول پس از پيامبر   373

       مواضع امام على(ع) در اين دهه   374

    دهه دوم پس از پيامبر   375

       مواضع امام على(ع) در اين دهه   376

    دهه سوم پس از پيامبر   378

       شيوه‌ها و وسيله‌هاى نيل به هدف در اين دهه   379

       بازتاب عمومى پايبندى امام به شيوه‌هاى دينى و اخلاقى   403

 نتيجه‌گيرى   409

 كتابنامه   411

 

    10. جهاد / محمدحسن قدردان قراملكى

    (413 - 442 / 6)

 

 جهاد در لغت و اصطلاح   415

 

 اقسام جهاد   415

    1. جهاد ابتدايى و دفاعى   415

    2. جهاد اكبر و اصغر   416

    3. جهاد مالى   416

    4. جهاد زبانى   416

 حكومت، متولى جهاد   417

 جايگاه جنگ و جهاد در اسلام   417

 جنگ و صلح در مكتب علوى   419

 آيات جهاد؛ مطلق يا مقيد؟   422

    1. تقييد اطلاق آيات   422

    2. مدارا با كفار   423

    3. توصيه به صلح   423

    4. نفى اكراه در دين   424

    5 . دفاع از حقوق فطرى   424

 فلسفه و مشروعيت جهاد   425

    1. تقويت و گسترش اسلام   425

    2. براندازى فتنه و گمراهى   426

    3. ستم‌ستيزى   427

 فضيلت جهاد و مجاهدان   427

 پيامدهاى ترك جهاد   429

 توبيخ تاركان جهاد   429

 عوامل پيروزى در جنگ   430

    1. وجود نيروهاى كيفى   430

    2. استفاده از فنون و تاكتيك‌هاى جنگى   431

    3. امدادهاى غيبى   434

 آيين جهاد   435

 

 كتابنامه   441

دانشنامه علوم قرآن

فهرست و چکیده مقالات

دانشنامه امام علی ع

 


 

اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1784
 بازدید امروز : 104
 کل بازدید : 740340
 بازدیدکنندگان آنلاين : 6
 زمان بازدید : 0/3291