به تارنمای پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی خوش آمدید
منو اصلی

سایت های مرتبط
اخبار برگزیده
 • تصویب مقاله «حق در قرآن» به قلم دکتر محمود حکمت نیا در شورای علمی گروه حقوق
  مقاله حق در قرآن به قلم دکتر محمود حکمت نیا در پنجاه یکمین جلسه شورای علمی گروه حقوق خصوصی، عمومی و بین الملل دانشنامه قرآن شناسی به تصویب رسید.

 • همکاری مشترک پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی با عتبه حضرت امیرالمومنین عراق
  در نشست مشترک نمایندگان عتبه حضرت امیرالمومنین عراق با پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی، موضوعاتی که می تواند زمینه همکاری مشترک بین دو طرف را فراهم سازد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 • دیدار و گفتگوی ریئس پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی، با مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، برای ارتقاء سطح همکاری های فی مابین
  جناب حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی، رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی، با حجت الاسلام و المسلمین مهدی شریعتی تبار، مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی دیدار و گفتگو کردند.

 • دیدار سرپرست دانشنامه ها و اعضای شورای علمی، با مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی
  مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، با سرپرست دانشنامه ها حضرت آیت الله رشاد و اعضای شورای علمی دیدار و گفتگو کردند.

 • بررسی و تصویب 10 مقاله در شورای علمی دانشنامه
  مقالات «احسان به والدین»، «غیبت»، «وفاداری»، «سازشکاری»، «مدارا»، «حرص»، «حنین»، «مجازات»، «اهل‌الذکر» و «قضا و قدر» در شورای علمی دانشنامه در مشهد مقدس بررسی و به تصویب رسید.

گزارش های تصویری
فهرست تفصیلی

    جلد پنجم

    1. امام على(ع) و فقه / ابوالقاسم علی دوست

    (9 - 40 / 5)

 

 تأسيس و تبيين فقه   11

    1. قواعد تأسيسى و تأكيدى   14

       1 - 1. قاعده تخصيص و تقييد   15

       2 - 1. قاعده يد   18

       3 - 1. قاعده كفايت   19

       4 - 1. قاعده عدم تعرض   20

       5 - 1 . مقايسه با قاعده امضا   20

       6 - 1. قاعده ناروا بودن اقامه حدود در دارالكفر   21

       7 - 1. قاعده ناروايى اطاعت از مخلوق در معصيت خالق   22

       8 - 1 . قاعده احتياط   23

       9 - 1. قاعده اصالت حريت انسان   23

       10 - 1. قاعده قرعه   24

       11 - 1. قاعده ناروايى تأخير، شفاعت و تبعيض در اجراى حدود   24

       12 - 1. قاعده حرمت خون   25

       13 - 1. قاعده اتحاد عمد و خطاى كودكان و ديوانگان   26

       14 - 1. قاعده ضمان پزشك و دامپزشك و ديگر صاحبان پيشه   26

    2. قضاوت‌ها، احكام و فروع فقهى   27

       1 - 2. استنباط فرع فقهى از احكام قضايى   28

       2 - 2. نقل ويژگی هاى پرونده قضايى   28

       3 - 2. سازگارى احكام قضايى با موازين قضا   29

 آسيب‌شناسى و مبارزه با انحراف   30

    1. آسيب‌شناسى در منابع استنباط   30

    2. امام على(ع) و كژروی هاى فقهى روزگار   33

       1 - 2. امام على(ع) و قضاوت‌هاى ابوبكر   33

       2 - 2. امام على(ع) و قضاوت‌هاى عمر بن خطاب   34

       3 - 2. امام على(ع) و قضاوت‌هاى عثمان   36

       4 - 2. امام على(ع) و مشكلات فقهى معاويه   37

       5 - 2 . امام على(ع) و مشكلات فقهى ديگران   37

 كتابنامه   38

 

    2. حقوق بشر / سيد مصطفى محقق داماد

    (41 - 86 / 5)

 

 مقدمه   43

 مفهوم حقوق بشر و چگونگى شكل‌گيرى آن   44

    الف. پيدايش اصطلاح حقوق بشر   44

    ب. شرح لفظ و مضمون »حقوق بشر«   46

 اصول كلى و مبانى حقوق بشر   49

    الف. اصل كرامت انسانى   49

    ب. اصل خداجو بودن انسان   52

    ج. اصل جاودانه بودن انسان   54

 مهم‌ترين موارد حقوق بشر   55

    حق حيات   55

    حق آزادى   63

       الف. سعه صدر حاكمان   64

       ب. ترغيب مردم   66

       ج. نمونه‌ها   67

    مساوات   69

       الف. مساوات در بهره‌مندى از بيت‌المال   71

       ب. مساوات در برابر قانون   77

       ج. مساوات در رجوع به دادگاه صالح و رسيدگى عادلانه   79

       د. زدودن نابرابری هاى عملى   81

 خاتمه   84

 كتابنامه   86

 

    3. حقوق زن / مهدى مهريزى

    (87 - 132 / 5)

 

 مقدمه   89

 سخنان امام على(ع) درباره زن   89

    الف. معرفى زن   89

       يكم. نقصان عقل، ناتوانى جسم و جان   90

       دوم. نقص ايمان   90

       سوم. گزندگى   90

       چهارم. بی وفايى   91

       پنجم. شر بودن   91

       ششم. غريزه جنسى و حيا   91

       هفتم. تمايلات زنان   91

       هشتم. ظرافت زن   92

       نهم. آسيب‌پذيرى زنان   92

    ب. تعامل مردان و زنان   92

       يكم. پرهيز از اطاعت زنان   92

       دوم. پرهيز از مشورت با زنان   93

       سوم. دلبستگى و استمتاع   93

       چهارم. فتنه‌انگيزى زنان   94

       پنجم. جهاد زن   94

       ششم. خوددارى از سلام‌دادن به زنان   94

       هفتم. حقوق زن و شوهر   94

       هشتم. در اختيار مرد بودن   95

    ج. حقوق زنان   96

       يكم. نابرابرى ارث و شهادت زن و مرد   96

       دوم. وصيت نكردن به زنان   96

    د. گوناگون   96

       يكم. خُلق و خوى اكتسابى   97

       دوم. خوش‌يُمنى و بركت   97

       سوم. خانه‌نشينى و بيرون رفتن از منزل   97

 برداشت‌ها و تحليل‌ها   98

    الف. پذيرش مطلق   98

    ب. نفى مطلق   100

    ج. توجيه و تأويل   101

 قواعد تحليل جامع   103

       1. قرآن‌محورى   109

       2. نگاه جمعى به سنت   112

       3. جعل و تحريف   113

       4. نقل به معنا   114

       5. قاعده اشتراك   115

       6. تاريخ صدور حديث   117

       7. لزوم معرفت در مباحث انسان‌شناسى   119

       8. بررسى واژه‌ها در فرهنگ زمان صدور   123

       9. توجه به واقعيت‌ها و تاريخ گذشته زنان   125

       10. استفاده از دانش و تجربه بشرى   127

 كتابنامه   128

 

    4. جايگاه بيعت در حكومت / محمود حكمت‌نيا

    (133 - 184 / 5)

 

 مقدمه   135

 واژه‌شناسى بيعت   136

 انواع بيعت   137

 سهم بيعت در گزينش حاكم   138

 ماهيت حقوقى بيعت   140

    عقد وكالت   141

    عقد مستقل   141

 سابقه تاريخى بيعت   142

 روايات بيعت   146

    1. مردم و حق گزينش حاكم   146

    2. ماهيت حكومت   147

    3. انتخابى بودن منصب خلافت   147

    4. رضايت الهى در انتخاب مردم   148

    5 . بيعت و حكومت علوى   149

       كراهت امام از زمامدارى   149

       تشكيل حكومت علوى با رضايت عمومى   150

       على(ع) و رعايت شرايط و آداب بيعت   151

       بيان احكام بيعت و استناد به آن   153

 روايات منافى بيعت   154

    1. اعتراض به بيعت   154

    2. شگفتى على(ع) از بيعت مردم با خلفا   157

    3. برحق بودن على(ع) در خلافت   157

       طلب حق   158

       حكومت از آن على(ع)   158

       غصب خلافت   158

    4. بنی هاشم، سزاوار ولايت   158

 جمع‌بندى روايات   159

    1. تحليل روايات منافى بيعت   159

       اعتبار سند   159

       بررسى دلالت   160

       تحريف معنوى روايات »احق«   161

       متشابه قلمداد كردن كلمات   163

    2. تحليل روايات بيعت   165

       سند روايات بيعت   165

       دلالت و ظهور روايات بيعت   165

       جهت صدور روايات بيعت   169

    3. جايگاه مردم در زمامدارى امامان   170

       حضور مردم نشانه قدرت امام   171

       رضايت مردم   173

    4. جايگاه مردم در روزگار غيبت   174

       نظريه نصب عام   175

       نظريه نبود نصب عام   176

 كتابنامه   180

 

    5. حقوق متقابل مردم و حكومت / محمدهادى معرفت

    (185 - 222 / 5)

 

 تعريف حق   187

    حق و تكليف   187

    خاستگاه حق   188

 حقوق مردم بر حكومت   189

    هدايت مردم   189

    رفاه و آسايش مردم   189

    آموزش مردم   189

    تربيت مردم   190

    نظارت همگانى   191

    رسيدگى به امور كارمندان   193

    مشورت با مردم   194

       چگونگى مشورت   197

       مشورت از نگاه قرآن   198

       مشورت در روايات   199

       ويژگی هاى مشاور   200

       فايده مشورت   201

    اعتبار رأى اكثريت   202

       مصونيت جماعت   203

       بررسى شبهات   204

    آزادى مردم   207

       الف. آزادى فلسفى   207

       ب. آزادى حقوقى   208

    توصيف آزادى   209

    اقسام آزادى   210

       آزادى انديشه و بيان   210

       آزادى عقيده و دين   212

       آزادى رفتار و كردار   213

       آزادى انتقاد و شكايت از مسئولان   213

 حقوق حكومت بر مردم   215

    وفادارى به حكومت   216

    خيرخواهى مردم براى مسئولان   216

    آمادگى خدمت به حكومت   217

    اطاعت   218

    پرداخت ماليات   218

 كتابنامه   221

 

    6. جرم‌شناسى / احمد حاجی ده‌آبادى

    (223 - 278 / 5)

 مقدمه   225

 دو رويكرد به متون دينى   225

 روش استناد به سخنان حضرت على(ع)   228

 انتظار ما از جرم‌شناسى   228

 تعريف جرم‌شناسى   230

 موضوع جرم‌شناسى   230

 تبيين علت، عامل و شرط   232

 چند تذكر   234

 تقسيم عوامل جرم‌زا   234

    يك. عوامل درونى   235

       1. عوامل جسمى   236

       2. عوامل روانى   246

    دو. عوامل بيرونى   254

       1. محيط طبيعى   254

       2. محيط اجتماعى   257

       3. مهاجرت   263

       4. فقر و ثروت   265

       5 . الگوها   268

       6. مذهب   270

       7. ازدواج و تشكيل خانواده   272

       8 . شيطان   274

       9. بازار   274

 نتيجه   275

 كتابنامه   276

 

 

    7. پيشگيرى از جرم / محمدعلى حاجی ده‌آبادى

    (279 - 348 / 5)

 

 مقدمه   281

 كليات   283

    1. مفهوم‌شناسى   283

       1 - 1. جرم   283

       2 - 1. پيشگيرى   284

       3 - 1. واژه‌شناسى پيشگيرى از جرم   286

    2. انواع پيشگيرى از جرم   286

       1 - 2. پيشگيرى از بزه‌كارى اطفال و نوجوانان   287

       2 - 2. پيشگيرى عمومى   287

       3 - 2. پيشگيرى انفعالى   288

       4 - 2. پيشگيرى نوع اول و دوم و سوم   288

       5 - 2. پيشگيرى وضعى   289

    3. رويكردهاى حاكم بر پيشگيرى   289

       1 - 3. رويكردهاى مجرم‌محور   289

       2 - 3. رويكردهاى بزه‌ديده‌محور   290

       3 - 3. رويكردهاى محيطمحور   291

       4 - 3. رويكردهاى اجتماع‌محور   292

    4. پرسش‌هاى اساسى تحقيق   293

    5 . روش‌شناسى تحقيق   293

    6. محدوديت‌هاى تحقيق   294

 اصول پيشگيرى از جرم   295

    1. اهميت و ضرورت پيشگيرى از جرم   295

    2. اصل مشروعيت روش‌ها   297

    3. لزوم توجه به نقش دين در پيشگيرى از جرم   299

    4. ضرورت استفاده از تجربه‌ها و رهيافت‌هاى علمى   301

    5 . لزوم رعايت آزادی هاى مشروع   302

    6. پيشگيرى از جرم، وظيفه‌اى همگانى   303

       1 - 6. لزوم اقدام‌هاى حكومتى   304

       2 - 6. وظيفه اجتماع   306

       3 - 6. وظيفه و مسئوليت مجرم و بزه‌ديده   307

    7. لزوم انديشيدن تدابير گوناگون   308

 اولويت‌ها و روش‌هاى پيشگيرى از جرم   309

    1. اجراى عدالت   309

    2. مبارزه با نادانى   313

    3. كوشش براى ترويج اخلاق فاضله   315

    4. اتخاذ تدابير لازم براى رفع نيازهاى اساسى   318

       1 - 4. تأمين نيازهاى اقتصادى و معيشتى   318

       2 - 4. پرداخت دستمزد كافى   319

       3 - 4. اصلاح نظام مالياتى   320

       4 - 4. توجه ويژه به محرومان   321

    5 . حفظ كرامت و منزلت انسان‌ها   321

       1 - 5. حفظ منزلت و ارزش همه افراد   322

       2 - 5. پوشاندن عيب‌هاى كوچك مردم   323

       3 - 5. بزرگداشت نيكوكاران   323

    6. گسترش فضاى دينى و پرورش روحيه ديندارى   324

       1 - 6. خداباورى و تأثير آن بر كاهش جرم   325

       2 - 6. آخرت‌محورى و نقش آن در كاهش جرم   327

       3 - 6. التزام به رفتارها و احكام دينى و پيشگيرى از جرم   329

    7. اصلاح ارتباطات اجتماعى   330

       1 - 7. سفارش به پرهيز از پيروى الگوهاى منحرف   331

       2 - 7. سفارش به پرهيز از همنشينى با پليدان   332

       3 - 7. سفارش به تقويت پيوندهاى اجتماعى   333

       4 - 7. مبارزه منفى با منحرفان   334

       5 - 7. امر به معروف و نهى از منكر   335

    8 . نظارت بر عملكرد مجريان   337

    9. ارائه آموزش‌هاى همگانى   338

       1 - 9. پرهيز از حضور در مكان‌هاى جرم‌خيز   339

       2 - 9. توصيه به قناعت و مراجعه نكردن به نااهلان   341

       3 - 9. پرهيز از همنشينى با نامحرمان   341

       4 - 9. حجاب و نظارت بر زنان   342

       5 - 9. ضرورت ارضاى غريزه جنسى براى مردان   343

       6 - 9. پرهيز از خلوت‌گزينى   343

       7 - 9. برنامه‌ريزى براى اوقات فراغت   344

 نتيجه‌گيرى   344

 كتابنامه   346

 

    8. حقوق مجرمان / سيد محمود ميرخليلى و محمدعلى حاجی ده‌آبادى

    (349 - 386 / 5)

 

 مقدمه   351

    پرسش اصلى پژوهش   352

    پيش‌فرض‌هاى پژوهش   352

 برخورد با مجرمان در آموزه‌هاى امام على(ع)   353

    1. مجرم در آموزه امام على(ع)   353

    2. نوع جرم و روش برخورد با مجرم   358

    3. اهداف مجازات‌ها   361

       الف. اجراى عدالت   362

       ب. اصلاح مجرمان   363

       ج. پيشگيرى از جرم   365

 روش‌هاى برخورد امام على(ع) با مجرمان   368

    1. صرف‌نظر كردن از مجازات مجرم   368

    2. كوشش براى اصلاح مجرمان   370

    3. مجازات نكردن مجرم مسلمان در سرزمين دشمن   372

    4. پرده‌پوشى عيوب مجرمان و دعوت آنان به توبه   373

    5 . عفو مجرمان و توصيه به آن   374

    6. آزاد ساختن مجرمان در انتخاب نوع مجازات   378

    7. تأخير در اجراى مجازات ناتوانان   379

    8 . برخورد انسانى با مجرم مجازات‌شده   380

    9. جبران خسارت مجرمان   381

 نتيجه‌گيرى   383

 كتابنامه   385

 

    9. آيين دادرسى / احمد رمضانى

    (387 - 442 / 5)

 

 مقدمه   389

 سازمان دادرسى   389

 آيين دادرسى   390

 اصول حاكم بر دادرسی هاى على(ع)   391

    1. تساوى در امر دادرسى   391

    2. علنى بودن جلسات دادرسى   395

    3. آزادى متهم در دفاع از خويش   397

    4. استفاده از ابزار فنى و علمى در كشف جرم   398

    5 . بررسى كامل پرونده   399

    6. ترغيب به سرپوشى و انكار در حدود   400

    7. حق اعتراض به رأى قاضى )تجديد نظرخواهى(   403

    8 . توجه به وضعيت بزه‌كار در اقامه حدود   406

 ادله اثبات دعوا   407

    تعريف ادله اثبات دعوا   407

 انواع ادله اثباتِ دعوا   409

    1. اقرار   409

    2. بينه   414

       انواع شهادت   414

    3. قسم   420

    4. قسامه   422

    5 . علم   423

    6. امارات   425

    7. قرعه   430

    8 . كارشناسى   432

    9. سند )خط، كتابت(   435

    10. قيافه   436

 نتيجه‌گيرى   438

 كتابنامه   440

دانشنامه علوم قرآن

فهرست و چکیده مقالات

دانشنامه امام علی ع

 


 

اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1754
 بازدید امروز : 443
 کل بازدید : 740125
 بازدیدکنندگان آنلاين : 10
 زمان بازدید : 0/3750