به تارنمای پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی خوش آمدید
منو اصلی

سایت های مرتبط
اخبار برگزیده
 • تصویب مقاله «حق در قرآن» به قلم دکتر محمود حکمت نیا در شورای علمی گروه حقوق
  مقاله حق در قرآن به قلم دکتر محمود حکمت نیا در پنجاه یکمین جلسه شورای علمی گروه حقوق خصوصی، عمومی و بین الملل دانشنامه قرآن شناسی به تصویب رسید.

 • همکاری مشترک پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی با عتبه حضرت امیرالمومنین عراق
  در نشست مشترک نمایندگان عتبه حضرت امیرالمومنین عراق با پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی، موضوعاتی که می تواند زمینه همکاری مشترک بین دو طرف را فراهم سازد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 • دیدار و گفتگوی ریئس پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی، با مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، برای ارتقاء سطح همکاری های فی مابین
  جناب حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی، رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی، با حجت الاسلام و المسلمین مهدی شریعتی تبار، مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی دیدار و گفتگو کردند.

 • دیدار سرپرست دانشنامه ها و اعضای شورای علمی، با مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی
  مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، با سرپرست دانشنامه ها حضرت آیت الله رشاد و اعضای شورای علمی دیدار و گفتگو کردند.

 • بررسی و تصویب 10 مقاله در شورای علمی دانشنامه
  مقالات «احسان به والدین»، «غیبت»، «وفاداری»، «سازشکاری»، «مدارا»، «حرص»، «حنین»، «مجازات»، «اهل‌الذکر» و «قضا و قدر» در شورای علمی دانشنامه در مشهد مقدس بررسی و به تصویب رسید.

گزارش های تصویری
فهرست تفصیلی

جلد دوم


1. برهان‏ هاى اثبات وجود خدا / محمد محمدرضايى

    (9 - 42 / 2)

 

 مقدمه   11

 1. برهان معقوليت يا احتياط عقلى   13

 2. برهان فطرت   14

    يك. دليل نقلى   17

    دو. تفسير فلسفى   19

    سه. برهان فطرت از ديدگاه متفكران غربى   20

 3. برهان نظم   22

    تعريف نظم   24

    اقسام نظم   25

    ويژگی هاى برهان نظم   26

    تقريرهاى مختلف برهان نظم   27

       الف. برهان هدفمندى   27

       ب. برهان نظم   28

       ج. برهان غايى   29

 4. برهان على   32

 5 . برهان معجزه   35

 6. برهان حدوث   37

 7. برهان فسخ عزائم   38

 كتابنامه   41

 

    2. توحيد / سيد جعفر سيدان

    (43 - 64 / 2)

 

 اهميت و آثار توحيد   45

 معنا و اقسام توحيد   47

    يك. توحيد ذاتى   48

    دو. توحيد صفاتى   50

    سه. توحيد افعالى   51

    چهار. توحيد عبادى   51

 ادله توحيد   52

    1. فطرت   52

    2. هماهنگى و وحدت تدبير   53

    3. فقدان نشانه‏هاى شريك   54

 شرطهاى توحيد   55

    1. تشبيه‏ ناپذيرى   55

    2. توصيف‏ ناپذيرى   56

    3. بينونت و عدم سنخيت   59

 كتابنامه   64

 

    3. اسما و صفات خداوند / محمدتقى سبحانى

    (65 - 126 / 2)

 

 مقدمه   67

 اهميت مسئله اسما و صفات   69

 پاسخ به يك شبهه   70

 مسئله‏ شناسى اسما و صفات   72

 روش‏ شناسى تحقيق حاضر   74

 معناى اسم و صفت   75

 اسم و صفت در اصطلاح   76

 معناى اسم و صفت از نظر امام على(ع)   76

 توحيد و مسئله صفات   78

 وجودشناسى صفات الهى از ديدگاه امام على(ع)   79

    الف. نفى صفات   81

    ب. اثبات صفات   87

    ج. استقلال و خلقت اسما   89

 معناشناسى صفات الهى از ديدگاه امام على(ع)   92

 كتابنامه   124

 

    4. ايمان / امير ديوانى

    (127 - 166 / 2)

 

 مقدمه   129

 ويژگی هاى ايمان   130

    1. مطلع ايمان   130

    2. درجه‏ پذيرى ايمان   137

    3. تقويت و كاستی پذيرى ايمان   138

    4. اختيارى بودن ايمان   140

    5 . آزمون‏ پذيرى ايمان   141

 آثار ايمان   141

    1. خلل‏ ناپذيرى مرتب ه‏اى از ايمان   141

    2. سكينه قلبى   143

    3. اطلاق قلبى   144

    4. تحول دستگاه معرفت و كشف متعالى   145

    5 . گذر وجودى به جهان‏ هاى اخلاقى   148

 بررسى پاره‏اى از نظريه‏ ها در باب ايمان   152

    الف. نظريه توماس آكويناس   152

    ب. نظريه پل تيليخ   153

    ج. نظريه كراميه   154

    د. نظريه قاضى عضدالدين ايجى (اشاعره)   155

 ايمان خاص يا ايمان تكليفى   158

 ايمان اخص يا ايمان اعطايى   160

 كتابنامه   165

 

    5. هدايت و ضلالت / على ربانى گلپايگانى

    (167 - 220 / 2)

 

 تعريف واژه‏ ها   170

 هدايت تكوينى و تشريعى   171

 جايگاه معرفتى مبحث هدايت و ضلالت   172

 جدايی پذيرى هدايت و ضلالت   173

 ربوبيت و حكمت خداوند   175

 انسان و اختيار   177

 هدايت تكوينى   178

    عقل و هدايت تكوينى   178

    قلمرو و اعتبار هدايت عقلى   179

    جلوه‏ هايى از هدايت تكوينى در آفرينش   180

 هدايت تشريعى   184

    نبوت و هدايت   184

       الف. نبوت عامه   184

       ب. نبوت خاصه   188

    قرآن و هدايت تشريعى   190

    دين اسلام و هدايت تشريعى   192

    اهل‏بيت(ع) و هدايت تشريعى   195

    نخبگان هدايت   198

 اسباب و زمينه‏ هاى هدايت   201

    ياد خدا و هدايت   201

    قلب سليم و هدايت   202

    استقامت و هدايت   204

    مشورت و هدايت   205

 ضلالت   208

    1. پليدى گمراهى و گمراه‏ سازى   208

    2. هواپرستى و گمراهى   209

    3. شيطان و گمراهى   214

    4. رهبران ناصالح سياسى و گمراهى بشر   217

 كتابنامه   220

 

    6. قضا و قدر / على افضلى

    (221 - 282 / 2)

 

 معناى لغوى و اصطلاحى   223

 انسان و تقدير   230

    حوزه تقديرات الهى در مورد انسان   230

    تقدير انواع مرگ   240

    رابطه تقدير الهى و عمل به وظايف   241

    رابطه تقدير و علل و عوامل طبيعى   245

 قضا و قدر الهى در افعال انسان   248

    1. قضا و قدر تكوينى   249

       خلق تكوين و خلق تقدير   249

    2. قضا و قدر تشريعى   252

 رابطه قضا و قدر با جبر و تفويض   255

 انواع مرگ و تقديرات   261

 قضا و قدر حتمى و غيرحتمى   264

    بداء   264

    عوامل تغييردهنده تقديرات   268

 تقديرات حتمى   270

    شب قدر و تقديرات   272

 نهى از ورود به موضوع قضا و قدر   276

 ايمان و رضا به تقدير   278

 كتابنامه   282

 

    7. بداء / حسن طارمى

    (283 - 306 / 2)

 

 واژه بداء   285

 مبادى نظريه بداء   286

 چيستى نظريه بداء   289

 بداء و نسخ   290

 نسبت بداء با تقديرات الهى   291

 محدوده وقوع بداء   292

 نظريه بداء و علم بارى   294

 اهميت و آثار اعتقادى بداء   297

 اِخبارات بدائى   298

 نظريه بداء در بيان سيد مرتضى   301

 چند نقد   302

 كتابنامه   305

 

    8. جبر و اختيار و عدل الهى / محمد بيابانى

    (307 - 340 / 2)

 

 كليدواژه‏ ها   309

 پيشينه بحث جبر و اختيار   311

 بطلان جبر و تفويض   313

 اثبات امر بين‏الامرين   316

 دانش و توان الهى   319

 مشيت و اراده الهى   320

 قضا و قدر الهى   322

 خالقيت خداوند   323

 عليت   326

 وحدت شخصى وجود   330

 شقاوت و سعادت ذاتى   331

 حكمت الهى و جبر و اختيار   332

 عدل الهى   333

 حسن عدل و قبح ظلم   335

 مالكيت مطلق خداى تعالى و عدل   336

 كتابنامه   338

 

    9. خير و شر / هادى صادقى

    (341 - 378 / 2)

 

 1. حقيقت خير و شر   345

    نسبی بودن خير و شر   346

    جهان‏بينى خير و شر   347

    موضع‏ گيرى عملى انسان و خير و شر   348

    شرايط و امكانات و خير و شر   349

    مراتب و احوال انسان و خير و شر   349

    انفسی بودن خير و شر   351

    مصاديق اصلى و تبعى خير و شر   354

 2. علل و عوامل خير و شر   361

    ابتلا، توفيق و خذلان الهى   361

    نفس انسان   362

    گناه   363

    عقل و جهل   365

    تواضع و تكبر   366

    رفتار با ديگران   367

 3. آثار خير و شر   368

    آشتى با خود و خدا   369

    تواضع   371

    آزمايش ايمان   372

    پند و اندرز   375

    صلاح دنيا و نعيم آخرت   376

 كتابنامه   378

 

    10. معاد / زين‏ العابدين قربانى

    (379 - 430 / 2)

 

 بررسى لغوى   381

 پيشينه اعتقاد به معاد   382

 فطرى بودن عقايد و احكام الهى   384

 آثار اعتقاد به معاد   385

 امكان معاد   388

 ضرورت معاد   390

 روحِ جاويد در گرو اعمال   393

 چگونگى زندگانى پس از مرگ   395

 معاد جسمانى و روحانى   397

 معاد جسمانى از منظر على(ع)   398

    معاد جسمانى و روحانى با بدن مثالى   399

    معاد با جسم اختراعى   403

 نفخ صور، پيش‏ درآمد رستاخيز   409

 حشر   411

 مواقف قيامت   412

    1. كتاب   412

    2. حساب   413

    3. ميزان   414

    4. شفاعت   416

    5 . صراط   417

    6. اعراف   419

    7. بهشت و جهنم   420

 خلود در بهشت و جهنم   425

 كتابنامه   429

 

دانشنامه علوم قرآن

فهرست و چکیده مقالات

دانشنامه امام علی ع

 


 

اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1710
 بازدید امروز : 119
 کل بازدید : 740355
 بازدیدکنندگان آنلاين : 5
 زمان بازدید : 0/3438