برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید
چهارشنبه, اسفند ۲۹, ۱۳۹۷
۱۳۹۶ مهر

آرشیو ماهانه: مهر ۱۳۹۶

قلب و معرفت قلبى

قلب در لغت به معناى دگرگون ساختن و خالص هر چيز مى آيد، اما كاربردهاى ديگرى هم دارد. قلب در اصطلاح قرآن، نفس و...

عقل و معرفت عقلى

واژه عقل به معناى منع، نهى، امساك و حبس است؛ اما در فلسفه و كلام دو اصطلاح كلى دارد. عقل را گاه موجودى دانسته...