برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید
دوشنبه, تیر ۳, ۱۳۹۸
۱۳۹۴ آبان

آرشیو ماهانه: آبان ۱۳۹۴

برگزاری نود و یکمین جلسه شورای علمی گروه کلام دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 91شورای علمی گروه کلام بخش دوم دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1394/08/21 با حضور آقایان سلیمانی بهبهانی، قدردان قراملکی،زهادت، جبرئیلی، مقیمی برگزار شد، در این جلسه، مقاله « کفر/ آقای سیذمحمد عالمی» بررسی و به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

برگزاری هشتاد و نهمین جلسه شورای علمی گروه کلام دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 89 شورای علمی گروه کلام بخش دوم دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1394/07/16 با حضور آقایان سلیمانی بهبهانی، قدردان قراملکی،زهادت، جبرئیلی، مقیمی برگزار شد، در این جلسه، مقاله « خاتمیت/ آقای محمدصفر جبرئیلی» بررسی و به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

برگزاری بیست و چهارمین جلسه شورای علمی گروه فقه عبادی دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 24 شورای علمی گروه فقه عبادی دانشنامه قرآن شناسی مورخ 1394/08/12 با حضور حجج اسلام و آقایان مقیمی، خالد غفوری، احمدی، زراعتیان، مهدی زاده برگزار شد، در این جلسه طرحنامه مدخل « قرائت قرآن / غلامحسین زینلی » به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

برگزاری شصت و یکمین جلسه شورای معین حول القرآن دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 61 شورای معین حول القرآن دانشنامه قرآن شناسی مورخ 1394/08/16 با حضور آقای سلیمانی ، شاکر، دیاری، مهدی زاده و مقیمی برگزار شد، در این جلسه مقاله «موانع و آسیب شناسی فهم قرآن / مصطفی کریمی » به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

برگزاری شصت و سومین جلسه شورای معین حول القرآن دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 63 شورای معین حول القرآن دانشنامه قرآن شناسی مورخ 1394/08/28 با حضور آقای سلیمانی ، شاکر، دیاری، مهدی زاده و مقیمی برگزار شد، در این جلسه مقاله «قرآن پژوهی خاورشناسان / محمدحسن زمانی و حامد معرفت» به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

برگزاری هفتاد و سومین جلسه شورای علمی گروه قرآن و شیعه و اهل بیت(ع)...

جلسه 73 گروه قرآن و شیعه دانشنامه قرآن‌شناسي ، مورخ 1394/08/27باحضور حضرات حجج اسلام و آقایان: داودی ، اسدی نسب، رستم نژاد، علوی مهر، زراعتیان، زینلی ـدام‌عزّهم برگزار شد، در این جلسه، مقاله « آیه صلوات/ غلامحسین زینلی » به تصویب رسید.

برگزاری نود و هفتمین جلسه شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 97 شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1394/08/21 با حضور حجج اسلام و آقایان شریفی، نجیبی،عالی، گرامی، جمالی ،زراعتیان برگزار شد و در این جلسه، مقاله « آراستگی و زینت / آقای علی نبی اللهی» ، به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

پاسخ به شبهات کلامی روز می باید در محور و اولویت در مباحث کلامی...

حیات پیامبر اکرم (ص) در قرآن و مباحث حول جمع آوری قرآن کریم، از مباحث مهمی است که در دانشنامه نگاری باید به دقت مورد بحث و تبیین واقع شود.