۱۳۹۴ تیر

آرشیو ماهانه: تیر ۱۳۹۴

برگزاری هشتاد و هفتمین جلسه شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 87 شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1393/03/28 با حضور حجج اسلام و آقایان داودی،شریفی، نجیبی،عالی، گرامی، جمالی ،زراعتیان، یوسف وند برگزار شد و در این جلسه، مقاله « اهانت » ، به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

برگزاری پنجاه و پنجمین جلسه شورای علمی گروه حقوق جزا دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 55 شورای علمی گروه حقوق جزای دانشنامه قرآن شناسی مورخ سه شنبه 1394/03/26 با حضور آقای حسنی، پیوندی، محققیان، فتحی ، مهدی زاده و محققیان برگزار شد، در این جلسه مقاله «اضطرار/ رضا محققیان» به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

برگزاری هشتاد و دومین جلسه شورای علمی گروه کلام دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 82 شورای علمی گروه کلام بخش دوم دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1394/03/25 با حضور آقایان سلیمانی بهبهانی، قدردان قراملکی،زهادت، جبرئیلی، مقیمی برگزار شد، در این جلسه، مقاله « توسل / آقای محمدباقر پورامینی» بررسی و به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

برگزاری پنجاه و سومین جلسه شورای معین حول القرآن دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 53 شورای معین حول القرآن دانشنامه قرآن شناسی مورخ 1394/03/21 با حضور آقای سلیمانی ، شاکر، دیاری، مهدی زاده و مقیمی برگزار شد، در این جلسه مقاله «تفسیر قرآن به قرآن / محمدعلی رضایی» به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

برگزاری جلسات ۲۹۶ الی ۳۰۹ شورای علمی دانشنامه قرآن شناسی -خرداد۹۴- دهکده علمی خاوه

جلسات دویست و نود ششم تا سیصد و نهم شورای علمی دانشنامه قرآن‌شناسی از ساعت 6 صبح روز چهار‌شنبه تاریخ 13/03/94 مصادف با نیمه شعبان‌المعظم، میلاد با سعادت قطب عالم امکان حضرت ولی‌ًعصر صاحب‌الزمان در خاوه آغاز گردید و تا عصر جمعه 15/03/94 ادامه یافت؛ در این سفر علمی که در مجموع 14 جلسه برگزار شد، 6 مقاله به نام‌های علوم قرآن، حیاء، قساوت، روزه، اجرای علنی کیفر و تبوک بررسی و به تصویـب نهـایی رسید؛ در این جلسات، اعضای محترم شورای علمی حضرات آیات و حجج اسلام آقایان: رشاد، غروی، قدسی، بهجت‌پور، سلیمانی، داودی، زراعتیان، مقیمی و ابوالحسینی حضور داشتند.

برگزاری هشتادمین جلسه شورای علمی گروه کلام دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 80 شورای علمی گروه کلام بخش دوم دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1394/03/07 با حضور آقایان سلیمانی بهبهانی، قدردان قراملکی،زهادت، جبرئیلی، مقیمی، نجیبی برگزار شد، در این جلسه، مقاله « حشر/ آقای محمدمحمدزاده» بررسی و به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

برگزاری هشتاد و پنجمین جلسه شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 85شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1394/03/07 با حضور حجج اسلام و آقایان داودی،شریفی، نجیبی،عالی، گرامی، جمالی ،زراعتیان، یوسف وند برگزار شد و در این جلسه، مقاله «عبادت » ، به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

برگزاری هشتاد و هفتمین جلسه شورای علمی گروه تاریخ اسلام دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 87 گروه تاریخ دانشنامه قرآن‌شناسي ، مورخ 1394/03/04باحضور حضرات حجج اسلام و آقایان: یوسفی غروی، داودی، محرمی، زراعتیان، شریفی، مرادی نسب، حسن لو، خیرخواه ـدام‌عزّهم برگزار شد، در این جلسه، مقاله « ابولهب و همسرش » به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

پربازدیدترین

داغ ترین خبر