برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید
شنبه, تیر ۲۹, ۱۳۹۸
۱۳۹۴ تیر

آرشیو ماهانه: تیر ۱۳۹۴

برگزاری هشتاد و هفتمین جلسه شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 87 شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1393/03/28 با حضور حجج اسلام و آقایان داودی،شریفی، نجیبی،عالی، گرامی، جمالی ،زراعتیان، یوسف وند برگزار شد و در این جلسه، مقاله « اهانت » ، به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

برگزاری پنجاه و پنجمین جلسه شورای علمی گروه حقوق جزا دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 55 شورای علمی گروه حقوق جزای دانشنامه قرآن شناسی مورخ سه شنبه 1394/03/26 با حضور آقای حسنی، پیوندی، محققیان، فتحی ، مهدی زاده و محققیان برگزار شد، در این جلسه مقاله «اضطرار/ رضا محققیان» به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

برگزاری هشتاد و دومین جلسه شورای علمی گروه کلام دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 82 شورای علمی گروه کلام بخش دوم دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1394/03/25 با حضور آقایان سلیمانی بهبهانی، قدردان قراملکی،زهادت، جبرئیلی، مقیمی برگزار شد، در این جلسه، مقاله « توسل / آقای محمدباقر پورامینی» بررسی و به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

برگزاری پنجاه و سومین جلسه شورای معین حول القرآن دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 53 شورای معین حول القرآن دانشنامه قرآن شناسی مورخ 1394/03/21 با حضور آقای سلیمانی ، شاکر، دیاری، مهدی زاده و مقیمی برگزار شد، در این جلسه مقاله «تفسیر قرآن به قرآن / محمدعلی رضایی» به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

برگزاری جلسات ۲۹۶ الی ۳۰۹ شورای علمی دانشنامه قرآن شناسی -خرداد۹۴- دهکده علمی خاوه

جلسات دویست و نود ششم تا سیصد و نهم شورای علمی دانشنامه قرآن‌شناسی از ساعت 6 صبح روز چهار‌شنبه تاریخ 13/03/94 مصادف با نیمه شعبان‌المعظم، میلاد با سعادت قطب عالم امکان حضرت ولی‌ًعصر صاحب‌الزمان در خاوه آغاز گردید و تا عصر جمعه 15/03/94 ادامه یافت؛ در این سفر علمی که در مجموع 14 جلسه برگزار شد، 6 مقاله به نام‌های علوم قرآن، حیاء، قساوت، روزه، اجرای علنی کیفر و تبوک بررسی و به تصویـب نهـایی رسید؛ در این جلسات، اعضای محترم شورای علمی حضرات آیات و حجج اسلام آقایان: رشاد، غروی، قدسی، بهجت‌پور، سلیمانی، داودی، زراعتیان، مقیمی و ابوالحسینی حضور داشتند.

برگزاری هشتادمین جلسه شورای علمی گروه کلام دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 80 شورای علمی گروه کلام بخش دوم دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1394/03/07 با حضور آقایان سلیمانی بهبهانی، قدردان قراملکی،زهادت، جبرئیلی، مقیمی، نجیبی برگزار شد، در این جلسه، مقاله « حشر/ آقای محمدمحمدزاده» بررسی و به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

برگزاری هشتاد و پنجمین جلسه شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 85شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1394/03/07 با حضور حجج اسلام و آقایان داودی،شریفی، نجیبی،عالی، گرامی، جمالی ،زراعتیان، یوسف وند برگزار شد و در این جلسه، مقاله «عبادت » ، به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

برگزاری هشتاد و هفتمین جلسه شورای علمی گروه تاریخ اسلام دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 87 گروه تاریخ دانشنامه قرآن‌شناسي ، مورخ 1394/03/04باحضور حضرات حجج اسلام و آقایان: یوسفی غروی، داودی، محرمی، زراعتیان، شریفی، مرادی نسب، حسن لو، خیرخواه ـدام‌عزّهم برگزار شد، در این جلسه، مقاله « ابولهب و همسرش » به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.