۱۳۹۴ خرداد

آرشیو ماهانه: خرداد ۱۳۹۴

برگزاری پنجاه و یکمین جلسه شورای علمی گروه حقوق جزا دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 51 شورای علمی گروه حقوق جزای دانشنامه قرآن شناسی مورخ سه شنبه 1394/02/29 با حضور آقای حسنی، پیوندی، مقیمی، فتحی ، مهدی زاده و محققیان برگزار شد، در این جلسه مقاله «خیانت در امانت / حجت ا... فتحی » به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

برگزاری هفتاد و هشتمین جلسه شورای علمی گروه کلام دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 78 شورای علمی گروه کلام بخش دوم دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1394/02/21 با حضور آقایان سلیمانی بهبهانی، قدردان قراملکی،زهادت، جبرئیلی، مقیمی برگزار شد، در این جلسه، سه طرحنامه - امامت عامه، امامت خاصه، خیر وشر- بررسی و به تصویب رسید.

برگزاری پنجاه و یکمین جلسه شورای معین حول القرآن دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 51 شورای معین حول القرآن دانشنامه قرآن شناسی مورخ 1394/03/03 با حضور آقای سلیمانی ، شاکر، دیاری، مهدی زاده و مقیمی برگزار شد، در این جلسه مقاله « ترجمه قرآن / محمدعلی رضایی » به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

حضور پژوهشگاه با بیش از یکصد عنوان کتاب چاپ نخست در بیست و هشتمین...

بيست و هشتمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران در حالي آغاز شد كه سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در حضوري فعال و چشمگير با بيش از 50 عنوان كتاب چاپ اولي در حوزه دين و انديشه، در اين نمايشگاه حاضر شده است.

پربازدیدترین

داغ ترین خبر