برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید
چهارشنبه, تیر ۲۶, ۱۳۹۸
۱۳۹۳ آذر

آرشیو ماهانه: آذر ۱۳۹۳

برگزاری سی و سومین جلسه شورای علمی گروه حقوق خصوصی دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 33 گروه حقوق خصوصی دانشنامه قرآن‌شناسي ، مورخ 1393/09/05باحضور حضرات حجج اسلام و آقایان: خالدغفوری، مقیمی، مهدی زاده، جزایری، شریعتی، امامی ـدام‌عزّهم برگزار شد، در این جلسه، طرحنامه مقاله «قاعده عدل و انصاف / حجت الله فتحی» به تصویب رسید.

برگزاری هفتادو دومین جلسه شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 72 شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1393/08/29 با حضور حجج اسلام و آقایان شریفی، نجیبی،عالی، گرامی، جمالی ،زراعتیان، یوسف وند برگزار شد و در این جلسه، طرحنامه مقالات «عجب» و «قناعت » ، به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

برگزاری چهل و دومین جلسه شورای معین (بخش اول)دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 42 شورای معین (بخش اول)دانشنامه قرآن‌شناسي روز یکشنبه مورخ 1393/08/25باحضور حضرات حجج اسلام و آقایان: بهجت پور، سلیمانی، مقیمی، داودی، مهدی زاده ـدام‌عزّهم برگزار شد، در این جلسه، مقاله «اعجاز / اقای محمدعلی رضایی» به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

برگزاری هفتادویکمین جلسه شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 71 شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1393/08/22 با حضور حجج اسلام و آقایان شریفی، نجیبی، گرامی، جمالی ،زراعتیان، یوسف وند برگزار شد و در این جلسه، مقاله «ذکر / آقای سید محمد کلانتر » ، به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

برگزاری سیصدوهفتادوسومین جلسه شورای علمی گروه قرآن شناخت دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 373 شورای علمی گروه قرآن شناخت بخش اول دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1393/08/04 با حضور آقایان بهجت پور, مقیمی, سلیمانی و مهدی زاده برگزار شد، در این جلسه، مقاله «تفسیر عقلی /آقای محمدکاظم شاکر » بررسی و به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید..