برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید
پنج شنبه, مرداد ۳۱, ۱۳۹۸
۱۳۹۳ آبان

آرشیو ماهانه: آبان ۱۳۹۳

برگزاری سیصدوهفتاد ویکمین جلسه شورای علمی گروه قرآن شناخت دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 371 شورای علمی گروه قرآن شناخت بخش اول دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1393/07/27 با حضور آقایان مقیمی, داودی و مهدی زاده برگزار شد، در این جلسه، مقاله «تفسیر تابعین/ آقای علوی مهر » بررسی و به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید..

اولویت ما در پژوهشکده دانشنامه‌نگاری انتشار دانشنامه قرآن‌شناسی است

اولویت کنونی ما در پژوهشکده دانشنامه‌نگاری دینی، تكميل و انتشار مجموعه دانشنامه‌های قرآن‌شناسی است و در میان این دانشنامه‌ها، مجموعه دانشنامه علوم قرآن، اولویت بعدی است که ان‌شاءالله در سنوات آتی این دانشنامه به ثمر می‌رسد و اکنون در نیمه راه قرار دارد.

برگزاری هفتادو هفتمین جلسه شورای علمی گروه تاریخ دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 77 گروه تاریخ دانشنامه قرآن‌شناسي ، مورخ 1393/07/14باحضور حضرات حجج اسلام و آقایان: یوسفی غروی، داودی، محرمی، زراعتیان، شریفی، مرادی نسب، حسن لو، خیرخواه ـدام‌عزّهم برگزار شد، در این جلسه، مقاله «صلح حدیبیه / آقای منتظری مقدم» به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.