۱۳۹۳ آبان

آرشیو ماهانه: آبان ۱۳۹۳

برگزاری سیصدوهفتاد ویکمین جلسه شورای علمی گروه قرآن شناخت دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 371 شورای علمی گروه قرآن شناخت بخش اول دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1393/07/27 با حضور آقایان مقیمی, داودی و مهدی زاده برگزار شد، در این جلسه، مقاله «تفسیر تابعین/ آقای علوی مهر » بررسی و به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید..

اولویت ما در پژوهشکده دانشنامه‌نگاری انتشار دانشنامه قرآن‌شناسی است

اولویت کنونی ما در پژوهشکده دانشنامه‌نگاری دینی، تكميل و انتشار مجموعه دانشنامه‌های قرآن‌شناسی است و در میان این دانشنامه‌ها، مجموعه دانشنامه علوم قرآن، اولویت بعدی است که ان‌شاءالله در سنوات آتی این دانشنامه به ثمر می‌رسد و اکنون در نیمه راه قرار دارد.

برگزاری هفتادو هفتمین جلسه شورای علمی گروه تاریخ دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 77 گروه تاریخ دانشنامه قرآن‌شناسي ، مورخ 1393/07/14باحضور حضرات حجج اسلام و آقایان: یوسفی غروی، داودی، محرمی، زراعتیان، شریفی، مرادی نسب، حسن لو، خیرخواه ـدام‌عزّهم برگزار شد، در این جلسه، مقاله «صلح حدیبیه / آقای منتظری مقدم» به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

پربازدیدترین

داغ ترین خبر