۱۳۹۳ مهر

آرشیو ماهانه: مهر ۱۳۹۳

برگزاری سیصدوشصت وهشتمین جلسه شورای علمی گروه قرآن شناخت دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 368 شورای علمی گروه قرآن شناخت بخش اول دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1393/06/30 با حضور آقایان بهجت پور, مقیمی, داودی و مهدی زاده برگزار شد، در این جلسه، مقاله «جری و تطبیق (ع) /آقای عبدالکریم بهجت پور » بررسی و به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید..

برگزاری نود و چهارمین جلسه شورای علمی گروه سیاست دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 94 گروه اندیشه سیاسی اجتماعی دانشنامه قرآن‌شناسي روز شنبه مورخ 1399/06/29باحضور حضرات حجج اسلام و آقایان: پورفرد ،سیدباقری، فخرزارع، دلیر، ایزدهی ـدام‌عزّهم برگزار شد، در این جلسه، مقاله «طاغوت سیاسی / اقای محمد باقری» به تصویب رسید.

برگزاری شصت وسومین جلسه شورای علمی گروه قرآن و شیعه دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 63 شورای علمی گروه قرآن و شیعه از معاونت بخش چهار دانشنامه قرآن‌شناسی روز دوشنبه مورخ 1393/06/20 با حضور آقایان داودی، رستم‌نژاد، علوی‌مهر، زراعتیان و اسدی‌نسب,گرامی، عابدی برگزار شد، و در آن مقاله «قرآن و علوم قرائات در شیعه » تألیف آقای نیاکان به تصویب رسید

برگزاری سیصدوشصت وششمین جلسه شورای علمی گروه قرآن شناخت دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 366 شورای علمی گروه قرآن شناخت بخش اول دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1393/06/16 با حضور آقایان بهجت پور, مقیمی, داودی و مهدی زاده برگزار شد، در این جلسه، مقاله «تفسیر اهل بیت (ع) /آقای علی اکبر بابایی » بررسی و به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید..

پربازدیدترین

داغ ترین خبر