برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید
چهارشنبه, تیر ۲۶, ۱۳۹۸
۱۳۹۳ شهریور

آرشیو ماهانه: شهریور ۱۳۹۳

برگزاری جلسات شورای علمی دانشنامه قرآن شناسی – مرداد۹۳ – اردوگاه علمی خاوه

جلسات 267 الی 2750 شورای علمی دانشنامه قرآن‌شناسی از صبح روز پنج‌شنبه مورخ 93/05/30 لغایت عصر روز جمعه مورخ 93/05/31 با حضور اعضاء محترم این شورا حضرات حجــج اسـلام و آقایان: عبدالکریم بهجت‌پور، سعید داودی، علی‌اکبر رشـاد، اکبر زراعتیـان، عبدالرحیم سلیمـانی، سیدمحمد غـروی، احمد قدسـی، ابوالقاسم مقیـمی‌حاجی و دبیر محترم این‌شورا، دکتر مسعود عبدالحسین پورفرد‌ در اروگاه علمی خاوه برگزار گردید؛در این جلسات مقالات : توکل، فتح مکه، ابوطالب، سوءظن، بدر و تغییر قبله بررسی و به تصویب رسید؛

برگزاری نود و سومین جلسه شورای علمی گروه سیاست دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 93 گروه اندیشه سیاسی اجتماعی دانشنامه قرآن‌شناسي روز شنبه مورخ 1393/06/01باحضور حضرات حجج اسلام و آقایان: پورفرد ،سیدباقری، فخرزارع، دلیر، ایزدهی ـدام‌عزّهم برگزار شد، در این جلسه، طرحنامه مقاله «سنت های اجتماعی» به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

برگزاری جلسات شورای علمی دانشنامه قرآن شناسی – مرداد۹۳ – مشهد مقدس

جلسات شماره 250 تا جلسه 266 شورای علمی دانشنامه قرآن شناسی مقارن با عید سعید فطر در جوار بارگاه ملکوتی علی‌ابن موسی‌الرضا(ع) از سه‌شنبه مورخ 93/05/07 لغایت عصر روز شنبه 93/05/11 حضور اعضاء محترم این شورا حضرات حجــج اسـلام و آقایان: عبدالکریم بهجت‌پور، سعید داودی، علی‌اکبر رشـاد، اکبر زراعتیـان، عبدالرحیم سلیمـانی، سیدمحمد غـروی، احمد قدسـی، ابوالقاسم مقیـمی‌حاجی و دبیر محترم این‌شورا، دکتر مسعود عبدالحسین پورفرد‌ برگزار گردید. در این جلسات در مجموع 10 مقاله به نامهای: افک، بعثت، هواپرستی، قرآن، احکام قرآن، اعتکاف، تهجد، معاونت در جرم، اکل مال به باطل و امام رضا(ع) بررسی و به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.