یکشنبه, آذر ۲۴, ۱۳۹۸
2014 جولای

آرشیو ماهانه: جولای 2014

برگزاری شصت و ششمین جلسه شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه قرآن‌شناسی

برگزاری پنجاهمین جلسه شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه قرآن‌شناسی جلسه 66 شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه قرآن‌شناسی روز پنجشنبه مورخ 1393/05/02 با حضور حجج اسلام و آقایان شریفی، نجیبی، گرامی، جمالی ،زراعتیان، یوسف نژاد برگزار شد و در این جلسه، طرحنامه مقالات «طمأنینه و اضطراب» ، به تصویب رسید.

برگزاری سی و چهارمین جلسه شورای علمی گروه حقوق جزا دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 34 شورای علمی گروه حقوق جزای دانشنامه قرآن شناسی مورخ یکشنبه 1393/04/29 با حضور آقای حسنی، پیوندی، ، مهدی زاده، مقیمی، فتحی و حاجی ده آبادی برگزار شد، در این جلسه مقاله «لعان» به تصویب رسید.

برگزاری هفتادو چهارمین جلسه شورای علمی گروه تاریخ دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 74 گروه تاریخ اسلام دانشنامه قرآن‌شناسي روز دوشنبه مورخ 1393/04/02 باحضور حضرات حجج اسلام و آقایان:یوسفی غروی،خیرخواه مرادی نسب، حسن لو، ‌شریفی ، محرمی ، زراعتیان،‌ داودی ـدام‌عزّهم تشكيل شد و طرحنامه مقاله «قرآن و تاریخ» به تصویب رسید.