۱۳۹۲ اسفند

آرشیو ماهانه: اسفند ۱۳۹۲

برگزاری سیصدوشصت ویکمین جلسه شورای علمی گروه قرآن شناخت دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 361 شورای علمی گروه قرآن شناخت بخش اول دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1392/12/04 با حضور آقایان بهجت پور, مقیمی, داودی و مهدی زاده برگزار شد، در این جلسه، مقاله «نسخه های خطی قرآن/آقای سیدصادق حسنی » بررسی و به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید..

برگزاری پنجاه هفتمین جلسه شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 57 شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1392/12/01 با حضور حجج اسلام و آقایان شریفی،زراعتیان، داودی، گرامی ، عالی، نجیبی و یوسف وند برگزار شد و در این جلسه طرحنامه مقاله طاعت" به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید."

پربازدیدترین

داغ ترین خبر