برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید
چهارشنبه, تیر ۲۶, ۱۳۹۸
۱۳۹۲ اسفند

آرشیو ماهانه: اسفند ۱۳۹۲

برگزاری سیصدوشصت ویکمین جلسه شورای علمی گروه قرآن شناخت دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 361 شورای علمی گروه قرآن شناخت بخش اول دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1392/12/04 با حضور آقایان بهجت پور, مقیمی, داودی و مهدی زاده برگزار شد، در این جلسه، مقاله «نسخه های خطی قرآن/آقای سیدصادق حسنی » بررسی و به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید..

برگزاری پنجاه هفتمین جلسه شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 57 شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1392/12/01 با حضور حجج اسلام و آقایان شریفی،زراعتیان، داودی، گرامی ، عالی، نجیبی و یوسف وند برگزار شد و در این جلسه طرحنامه مقاله طاعت" به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید."