برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید
پنج شنبه, مرداد ۳۱, ۱۳۹۸
۱۳۹۲ بهمن

آرشیو ماهانه: بهمن ۱۳۹۲

برگزاری پنجاه و هشتمین جلسه شورای علمی گروه کلام دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 58 شورای علمی گروه کلام بخش دوم دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1392/11/10 با حضور آقایان سلیمانی بهبهانی، احمدی، قدردان قراملکی، جبرئیلی، زراعتیان برگزار شد، در این جلسه، مقاله «اشراط الساعه / آقای شاهپوری» بررسی و به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید..

برگزاری دهمین جلسه شورای علمی گروه فقه عبادی دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 10 گروه فقه عبادی دانشنامه قرآن‌شناسي روز سه شنبه مورخ 1392/11/01 باحضور حضرات حجج اسلام و آقایان:مقیمی، خالدغفوری، احمدی، زراعتیان،‌مهدی زاده دام‌عزّهم تشكيل شد، در این جلسله مقاله «مقاله منابع فقه / آقای سیف الله صرامی» به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

برگزاری هشتادو ششمین جلسه شورای علمی گروه سیاست دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 86 گروه اندیشه سیاسی اجتماعی دانشنامه قرآن‌شناسي روز دوشنبه مورخ 1392/10/30باحضور حضرات حجج اسلام و آقایان: پورفرد ،سیدباقری، حسامی، فخرزارع، دلیر، ایزدهی، پورروستایی ـدام‌عزّهم برگزار شد، در این جلسه، مقاله «جامعه جاهلی / اقای حسامی» به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

برگزاری بیست وهفتمین جلسه شورای علمی گروه حقوق جزا دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 27 شورای علمی گروه حقوق جزای دانشنامه قرآن شناسی مورخ یکشنبه 1392/10/22 با حضور آقای حسنی، پیوندی، ، محمدی جورکویه، زراعتیان، فتحی و حاجی ده آبادی برگزار شد، در این جلسه «طرحنامه مقاله سقط جنین / آقای فتحی » به تصویب رسید.

برگزاری پنجاه و سومین جلسه شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 53 شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1392/10/19 با حضور حجج اسلام و آقایان شریفی،زراعتیان، داودی، گرامی ، عالی، نجیبی برگزار شد و در این جلسه،«مقاله قساوت / آقای سروریان» و «طرحنامه مقاله عبادت /آقای زینلی » ،به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

پاسخ امیرالمؤمنین(ع) به مردی که خواستار شمارش فضایل پیامبر(ص) بود

رئیس پژوهشکده دانشنامه‌نگاری دینی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مهم‌ترین نکته در سلوک پیامبر(ص) را پرورش مکارم اخلاقی دانست و ماجرای درخواست مرد عرب از امیرالمؤمنین(ع) را مبنی بر شمارش فضایل پیامبر(ص) مطرح کرد.