یکشنبه, آذر ۲۴, ۱۳۹۸
2013 نوامبر

آرشیو ماهانه: نوامبر 2013

برگزاری سی و هشتمین جلسه شورای علمی معین(گروه قرآن‌شناخت) دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 38 شورای معین دانشنامه قران‌شناسی(گروه قرآن‌شناخت بخش اول) روز یکشنبه 92/09/03 با حضور آقایان سلیمانی‌بهبهانی، داودی، مقیمی، بهجت پور، مهدی زاده برگزار شد. در این جلسات مقالات« قران / آقای جواد پورروستایی » به شرط اعمال اصلاحاتی به تصویب رسیدند.

برگزاری پنجاه و یکمین جلسه شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 51 شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1392/09/07 با حضور حجج اسلام و آقایان شریفی،زراعتیان، داودی، گرامی ، عالی، یوسف‌وند برگزار شد و در این جلسه، «طرحنامه مقالات حرص/آقای کامران - وسوسه /آقای گلدار » ،به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

بارگذاری کتابنامه مرجع پژوهشکده دانشنامه نگاری در سایت پژوهشکده

جهت اطلاع، کتابنامه مرجع پژوهشکده دانشنامه نگاری که به کوشش همکاران واحد وارسی منابع و مصدریابی تهیه و تنظیم شده است جهت بهره برداری محقیق و فرهیخته گان محترم بر روی سایت پژوهشکده قرار گرفت(http://ency.iict.ac.ir)

برگزاری هشتادو چهارمین جلسه شورای علمی گروه سیاست دانشنامه قرآن‌شناسی

هشتادوچهارمین جلسه گروه اندیشه سیاسی اجتماعی دانشنامه قرآن‌شناسي روز چهارشنبه مورخ 1392/09/06باحضور حضرات حجج اسلام و آقایان: پورفرد ،سیدباقری، مهدی زاده، حسامی، فخرزارع، دلیر ـدام‌عزّهم تشكيل شد، در این جلسه، طرحنامه مقالات «جهانی شدن / عدالت اجتماعی / امنیت اجتماعی» به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

برگزاری بیست وسومین جلسه شورای علمی گروه حقوق جزا دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 23 شورای علمی گروه حقوق جزای دانشنامه قرآن شناسی مورخ یکشنبه 1392/09/03 با حضور آقای حسنی، پیوندی، ، مقیمی، فتحی و بای برگزار شد، در این جلسه «طرحنامه مقاله دفاع مشروع / آقای نکونام » به تصویب رسید.

برگزاری سی وهفتمین جلسه شورای علمی معین(گروه قرآن‌شناخت) دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 37 شورای معین دانشنامه قران‌شناسی(گروه قرآن‌شناخت بخش اول) روز پنجشنبه 92/08/13 با حضور آقایان سلیمانی‌بهبهانی، داودی، مقیمی، بهجت پور، مهدی زاده برگزار شد. در این جلسات مقالات«اسماء و اوصاف قرآن / محمد فاکر و بهروز خدری» به شرط اعمال اصلاحاتی به تصویب رسیدند.

برگزاری بیستمین و دومین جلسه شورای علمی گروه حقوق جزا دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 22 شورای علمی گروه حقوق جزای دانشنامه قرآن شناسی مورخ چهارشنبه 1392/08/12 با حضور آقای حسنی، ،محمد جورکویه، ا پیوندی، فتحی، مهدی زاده و حسینعلی بای برگزار شد و در این جلسه، مقاله « جلد / آقای محمد حسنی » در25 صفحه به تصویب رسید.