برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید
چهارشنبه, تیر ۲۶, ۱۳۹۸
۱۳۹۱ اسفند

آرشیو ماهانه: اسفند ۱۳۹۱

برگزاری بیست و چهارمین جلسه شورای علمی گروه عرفان دانشنامه قرآن شناسی

بیست و چهارمین جلسه شورای علمی گروه عرفان دانشنامه قرآن‌شناسی روز چهارشنبه مورخ 1391/12/09 با حضور آقایان روحانی‌نژاد، شهسواری، احمدی، فاضل گلپایگانی، زراعتیان برگزار شد و در آن مقاله ارزیابی‌های مقاله توکل مورد بررسی قرار گرفت و جمع‌بندی نهایی صورت گرفت همچنین ادامة مقاله «علم الهی/ باقر صاحبی» بررسی و به شرط انجام اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت.

برگزاری چهل و هشتمین جلسه شورای علمی گروه کلام دانشنامه قرآن شناسی

چهل و هشتمین جلسه شورای علمی گروه کلام بخش دوم دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1391/11/18 با حضور آقایان مقیمی، سلیمانی بهبهانی، زهادت، احمدی، جبرئیلی برگزار شد، در این جلسه، دو طرحنامه «اسماء و صفات الهی» تألیف آقای سعید نصیری و «حیات الهی» تألیف آقای حسین شهسواری به تصویب رسید..

برگزاری پنجاه و سومین جلسه شورای علمی گروه تاریخ اسلام دانشنامه قرآن شناسی

پنجاه وسومین جلسه گروه تاریخ اسلام دانشنامه قرآن‌شناسي، روز سه شنبه مورخ 1391/12/05 باحضور حضرات حجج اسلام و آقایان: یوسفی غروی، حسن لو، خیرخواه، اخویانع جعفری،‌شریفی ، محرمی ، زراعتیان،‌داودی لیمونی ـدام‌عزّهم تشكيل شد. در این جلسه مقاله «بعثت» تألیف آقای سیدعلیرضا عالمی، به شرط اعمال اشکالات کلی و جزئی مصوب جلسه به تصویب رسید.

اتمام بارگذاری مقالات معرفی دانشنامه ها و دایرة المعارف های جهان

عنوان ،‌خلاصه متن و متن کامل 46 مقاله در معرفی دائرة المعارف ها و دانشنامه های جهان در صفحه پیرامون دانشنامه نویسی برای استفاده بازدید کنندگان سایت قرار داده شد.

شفاعت

عنوان مدخل : شفاعت پرونده پرداز : سیدعماد موسویتعداد کتب درموضوع : 246تعداد مقالات در موضوع :9 تعداد پایان نامه های در موضوع :...

سقاوت و شقاوت

عنوان مدخل : سقاوت و شقاوت پرونده پرداز : مجیدزراعتیانتعداد کتب درموضوع : 120تعداد مقالات در موضوع :24 تعداد پایان نامه های در موضوع...

رویت

عنوان مدخل : رویت پرونده پرداز : مجیدزراعتیانتعداد کتب درموضوع : 117تعداد مقالات در موضوع :13 تعداد پایان نامه های در موضوع : 0

دوزخ و دوزخیان

عنوان مدخل : دوزخ و دوزخیان پرونده پرداز : محمدعلی شاهپوریتعداد کتب درموضوع : 263تعداد مقالات در موضوع :12 تعداد پایان نامه های در...

ثواب و عقاب

عنوان مدخل : ثواب و عقاب پرونده پرداز : محید زراعتیانتعداد کتب درموضوع : 110تعداد مقالات در موضوع :15 تعداد پایان نامه های در...

توحید

عنوان مدخل : توحید پرونده پرداز : مجیدزراعتیانتعداد کتب درموضوع : 110تعداد مقالات در موضوع :115 تعداد پایان نامه های در موضوع : 0