۱۳۹۱ اسفند

آرشیو ماهانه: اسفند ۱۳۹۱

برگزاری بیست و چهارمین جلسه شورای علمی گروه عرفان دانشنامه قرآن شناسی

بیست و چهارمین جلسه شورای علمی گروه عرفان دانشنامه قرآن‌شناسی روز چهارشنبه مورخ 1391/12/09 با حضور آقایان روحانی‌نژاد، شهسواری، احمدی، فاضل گلپایگانی، زراعتیان برگزار شد و در آن مقاله ارزیابی‌های مقاله توکل مورد بررسی قرار گرفت و جمع‌بندی نهایی صورت گرفت همچنین ادامة مقاله «علم الهی/ باقر صاحبی» بررسی و به شرط انجام اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت.

برگزاری چهل و هشتمین جلسه شورای علمی گروه کلام دانشنامه قرآن شناسی

چهل و هشتمین جلسه شورای علمی گروه کلام بخش دوم دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1391/11/18 با حضور آقایان مقیمی، سلیمانی بهبهانی، زهادت، احمدی، جبرئیلی برگزار شد، در این جلسه، دو طرحنامه «اسماء و صفات الهی» تألیف آقای سعید نصیری و «حیات الهی» تألیف آقای حسین شهسواری به تصویب رسید..

برگزاری پنجاه و سومین جلسه شورای علمی گروه تاریخ اسلام دانشنامه قرآن شناسی

پنجاه وسومین جلسه گروه تاریخ اسلام دانشنامه قرآن‌شناسي، روز سه شنبه مورخ 1391/12/05 باحضور حضرات حجج اسلام و آقایان: یوسفی غروی، حسن لو، خیرخواه، اخویانع جعفری،‌شریفی ، محرمی ، زراعتیان،‌داودی لیمونی ـدام‌عزّهم تشكيل شد. در این جلسه مقاله «بعثت» تألیف آقای سیدعلیرضا عالمی، به شرط اعمال اشکالات کلی و جزئی مصوب جلسه به تصویب رسید.

اتمام بارگذاری مقالات معرفی دانشنامه ها و دایرة المعارف های جهان

عنوان ،‌خلاصه متن و متن کامل 46 مقاله در معرفی دائرة المعارف ها و دانشنامه های جهان در صفحه پیرامون دانشنامه نویسی برای استفاده بازدید کنندگان سایت قرار داده شد.

شفاعت

عنوان مدخل : شفاعت پرونده پرداز : سیدعماد موسویتعداد کتب درموضوع : 246تعداد مقالات در موضوع :9 تعداد پایان نامه های در موضوع :...

سقاوت و شقاوت

عنوان مدخل : سقاوت و شقاوت پرونده پرداز : مجیدزراعتیانتعداد کتب درموضوع : 120تعداد مقالات در موضوع :24 تعداد پایان نامه های در موضوع...

رویت

عنوان مدخل : رویت پرونده پرداز : مجیدزراعتیانتعداد کتب درموضوع : 117تعداد مقالات در موضوع :13 تعداد پایان نامه های در موضوع : 0

دوزخ و دوزخیان

عنوان مدخل : دوزخ و دوزخیان پرونده پرداز : محمدعلی شاهپوریتعداد کتب درموضوع : 263تعداد مقالات در موضوع :12 تعداد پایان نامه های در...

ثواب و عقاب

عنوان مدخل : ثواب و عقاب پرونده پرداز : محید زراعتیانتعداد کتب درموضوع : 110تعداد مقالات در موضوع :15 تعداد پایان نامه های در...

توحید

عنوان مدخل : توحید پرونده پرداز : مجیدزراعتیانتعداد کتب درموضوع : 110تعداد مقالات در موضوع :115 تعداد پایان نامه های در موضوع : 0

پربازدیدترین

داغ ترین خبر