برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید
چهارشنبه, اسفند ۲۹, ۱۳۹۷
۱۳۹۱ دی

آرشیو ماهانه: دی ۱۳۹۱

برگزاری چهل و هفتمین جلسه شورای علمی گروه تاریخ اسلام دانشنامه قرآن شناسی

چهل و هفتمین جلسه گروه تاریخ اسلام دانشنامه قرآن‌شناسي روز شنبه مورخ1391/10/12 باحضور حضرات حجج اسلام و آقایان: شریفی, داوودی، یوسفی غروی، ‌خیرخواه، زراعتیان، مرادی نسب ـدام‌عزّهم تشكيل شد، در این جلسه مقاله «تبوک» از آقای سیدعلی خیرخواه به تصویب رسید