برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید
سه شنبه, تیر ۴, ۱۳۹۸
۱۳۹۲

آرشیو سالانه: ۱۳۹۲

برگزاری بیست وششمین جلسه شورای علمی گروه حقوق جزا دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 26 شورای علمی گروه حقوق جزای دانشنامه قرآن شناسی مورخ یکشنبه 1392/10/08 با حضور آقای حسنی، پیوندی، ، محمدی جورکویه، زراعتیان، فتحی و بای برگزار شد، در این جلسه « مقاله اجرای علنی کیفر / آقای فتحی » به تصویب رسید.

برگزاری هفتمین جلسه شورای علمی گروه فقه عبادی دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 7 گروه فقه عبادی دانشنامه قرآن‌شناسي روز سه شنبه مورخ 1392/09/26 باحضور حضرات حجج اسلام و آقایان:مقیمی، خالدغفوری، احمدی، زراعتیان،‌مهدی زاده دام‌عزّهم تشكيل شد، در این جلسله مقاله «مقاله عبادت / آقای شاکرین» به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

ایجاد زمینه سازی جهت افزایش تعاملات علمی دو پژوهشکده

در دیدار جمعی از مسئولان، مدیران ارشد و محققین پژوهشکده امر به معروف و نهی منکر با رییس و برخی مدیران پژوهشکده دانشنامه نگاری زمینه سازی های لازم جهت ایجاد بستر مناسب برای تعاملات علمی فی مابین بررسی شد.

برگزاری چهلمین جلسه شورای علمی معین(گروه قرآن‌شناخت) دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 40 شورای معین دانشنامه قران‌شناسی(گروه قرآن‌شناخت بخش اول) روز یکشنبه 92/09/17 با حضور آقایان سلیمانی‌بهبهانی، داودی، مقیمی، بهجت پور، مهدی زاده برگزار شد. در این جلسات مقالات« وحی / آقای حسین علوی مهر » به شرط اعمال اصلاحاتی به تصویب رسیدند.

برگزاری بیست وچهارمین جلسه شورای علمی گروه حقوق جزا دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 24 شورای علمی گروه حقوق جزای دانشنامه قرآن شناسی مورخ یکشنبه 1392/09/10 با حضور آقای حسنی،حاجی ده آبادی، پیوندی، ، مقیمی، فتحی و بای برگزار شد، در این جلسه «مقاله اصل شخصی بودن مجازات / آقای حسنی » به تصویب رسید.

برگزاری سی و هشتمین جلسه شورای علمی معین(گروه قرآن‌شناخت) دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 38 شورای معین دانشنامه قران‌شناسی(گروه قرآن‌شناخت بخش اول) روز یکشنبه 92/09/03 با حضور آقایان سلیمانی‌بهبهانی، داودی، مقیمی، بهجت پور، مهدی زاده برگزار شد. در این جلسات مقالات« قران / آقای جواد پورروستایی » به شرط اعمال اصلاحاتی به تصویب رسیدند.

برگزاری پنجاه و یکمین جلسه شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 51 شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1392/09/07 با حضور حجج اسلام و آقایان شریفی،زراعتیان، داودی، گرامی ، عالی، یوسف‌وند برگزار شد و در این جلسه، «طرحنامه مقالات حرص/آقای کامران - وسوسه /آقای گلدار » ،به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

بارگذاری کتابنامه مرجع پژوهشکده دانشنامه نگاری در سایت پژوهشکده

جهت اطلاع، کتابنامه مرجع پژوهشکده دانشنامه نگاری که به کوشش همکاران واحد وارسی منابع و مصدریابی تهیه و تنظیم شده است جهت بهره برداری محقیق و فرهیخته گان محترم بر روی سایت پژوهشکده قرار گرفت(http://ency.iict.ac.ir)

برگزاری هشتادو چهارمین جلسه شورای علمی گروه سیاست دانشنامه قرآن‌شناسی

هشتادوچهارمین جلسه گروه اندیشه سیاسی اجتماعی دانشنامه قرآن‌شناسي روز چهارشنبه مورخ 1392/09/06باحضور حضرات حجج اسلام و آقایان: پورفرد ،سیدباقری، مهدی زاده، حسامی، فخرزارع، دلیر ـدام‌عزّهم تشكيل شد، در این جلسه، طرحنامه مقالات «جهانی شدن / عدالت اجتماعی / امنیت اجتماعی» به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

برگزاری بیست وسومین جلسه شورای علمی گروه حقوق جزا دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 23 شورای علمی گروه حقوق جزای دانشنامه قرآن شناسی مورخ یکشنبه 1392/09/03 با حضور آقای حسنی، پیوندی، ، مقیمی، فتحی و بای برگزار شد، در این جلسه «طرحنامه مقاله دفاع مشروع / آقای نکونام » به تصویب رسید.