برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید
چهارشنبه, تیر ۲۶, ۱۳۹۸
۱۳۹۱ دی

آرشیو ماهانه: دی ۱۳۹۱

برگزاری چهلمین جلسه شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه قرآن شناسی

چهلمین جلسه شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه قرآن‌شناسی پنجشنبه مورخ 1391/10/07 حضور حجج اسلام و آقایان شریفی، نجیبی، گرامی ، متقی نژاد، عالی، زراعتیان، داوودی برگزار شد، در این جلسه مقاله « حرص و طمع» تألیف آقای علی کربلایی‌پازوکی، به تصویب رسید.

بازدید پروفسور آرتور بوهلر از پژوهشکده دانشنامه‌نگاری

به همت اداره کل ارتباطات علمی بین المللی پژوهشگاه، پروفسور آرتور بوهلر استاد دانشگاه ویکتوریای نیوزیلند از پژوهشکده دانشنامه نگاری پژوهشگاه دیدار و با ریاست پژوهشکده به بحث و گفتگو نشست.

برگزاری پنجاه و دومین جلسه شورای علمی گروه قرآن و شیعه دانشنامه قرآن شناسی

پنجاه و دومین جلسه شورای علمی گروه قرآن و شیعه از معاونت بخش چهار دانشنامه قرآن‌شناسی روز یکشنبه مورخ 1391/10/03 با حضور آقایان داودی، رستم‌نژاد، علوی‌مهر، زینلی، پورروستایی، زراعتیان و اسدی‌نسب برگزار شد، و در آن ادامه مقاله « قرآن و فلسفه شیعی (به تاثیر قرآن در فلسفه شیعی و تاثیر فلسفه شیعی در فهم قرآن می‌پردازد)» تألیف آقای حسن پناهی‌آزاد بررسی و با اصلاحاتی به تصویب رسید

برگزاری سیصدو پنجاه و پنجمین جلسه شورای علمی گروه قرآن شناخت دانشنامه قرآن شناسی

سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای علمی گروه قرآن‌شناخت بخش اول دانشنامه قرآن‌شناسی روز یکشنبه مورخ 1391/10/02 با حضور آقایان سلیمانی بهبهانی، داودی، مقیمی، مهدی‌زاده و بهجت پور برگزار شد، در این جلسه، مقاله «اهداف قرآن» تألیف آقای عبدالکریم بهجت‌پور به تصویب رسید.

برگزاری سی و نهمین جلسه شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه قرآن شناسی

سی و نهمین جلسه شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه قرآن‌شناسی روز پنجشنبه مورخ 30/09/1391 با حضور آقایان شریفی، نجیبی، گرامی ، متقی نژاد، عالی، زراعتیان، داوودی در محل سالن جلسات پژوهشگاه برگزار شد، در این جلسه، مقاله «ایثار» از آقای محمود سامانی، به تصویب رسید.