برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید
چهارشنبه, اسفند ۲۹, ۱۳۹۷
۱۳۹۱ مهر

آرشیو ماهانه: مهر ۱۳۹۱

عبدالکریم بهجت پور

نام نام خانوادگی : عبدالکریم بهجت پور مرتبه علمی : استادیار رشته علمی : قرآن پژوهی رزومه : عبدالکریم بهجت پور

علی اکبر رشاد

نام نام خانوادگی : علی اکبر رشاد مرتبه علمی : دانشیار رشته علمی : فقه و اصول و فلسفه رزومه : علی اکبر رشاد