برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید
چهارشنبه, تیر ۲۶, ۱۳۹۸
۱۳۸۹ مرداد

آرشیو ماهانه: مرداد ۱۳۸۹

فرم مدخل، معرفی اجمالی مدخل، ذیل یک حوزه معرفتی است

تهیه فرم مدخل توسط گروه‌های علمی ضرورت دارد، مدخل‌گزینی و ضبط آن از حساس‌ترین مراحل تدوین دانشنامه‌ها است.