بررسی مقاله تفسیر تسنیم در شورای معین

به گزارش جعفری، کارشناس بخش چهارم دانشنامه قرآن شناسی،  مقاله تفسیر تسنیم  از سری مقالات گروه قرآن، شیعه و اهل ...
خواندن بیشتر

ادامه بررسی مقاله تفسیر اثری جامع

به گزارش جعفری، کارشناس بخش چهارم دانشنامه قرآن شناسی، ادامه مقاله تفسیر اثری جامع، به قلم حجت الاسلام محسن قمرزاده، ...
خواندن بیشتر

بررسی و تصویب مقاله برائت از نگاه قرآن

به گزارش جعفری، کارشناس بخش چهارم دانشنامه قرآن شناسی، مقاله برائت به قلم حجت الاسلام و المسلمین امیر علی حسن ...
خواندن بیشتر

بررسی و تصویب مقاله آیه اطعام

به گزارش سیدمحسن جعفری، کارشناس بخش چهارم دانشنامه قرآن شناسی، مقاله «آیه اطعام» از گروه قرآن، شیعه و اهل بیت، ...
خواندن بیشتر

اولین جلسه بررسی مقاله تفسیر اثری جامع

به گزارش جعفری، کارشناس بخش چهارم دانشنامه قرآن شناسی، مقاله تفسیر اثری جامع، به قلم حجت الاسلام محسن قمرزاده، در ...
خواندن بیشتر

مقاله حق از منظر قرآن در شورای علمی گروه بررسی شد

به گزارش کارشناس گروه حقوق خصوصی، عمومی و بین الملل دانشنامه قرآن شناسی، مقاله حق (از منظر قرآن) به قلم ...
خواندن بیشتر

بررسی مقاله عفت و طرحنامه احسان در گروه اخلاق

به گزارش سید محسن جعفری، کارشناس گروه اخلاق دانشنامه قرآن شناسی، طرحنامه احسان و مقاله عفت، در یکصدو چهاردهمین جلسه ...
خواندن بیشتر

تصویب مقاله مریم از منظر قرآن

به گزارش جعفری، کارشناس بخش چهارم دانشنامه قرآن شناسی، مقاله مریم به قلم دکتر علی شیخ از سری مقالات گروه ...
خواندن بیشتر

تصویب مقاله «عفو و غفران» در شورای علمی گروه کلام

به گزارش مهدی آزاد، کارشناس گروه کلام، مقاله «عفو و غفران» از منظر قرآن کریم، به تألیف آقای محمد محمد ...
خواندن بیشتر

تصویب مقاله «دین و ادیان» از منظر قرآن کریم

به گزارش مهدی آزاد، کارشناس گروه کلام، مقاله «دین و ادیان» از منظر قرآن کریم، به قلم حجت الاسلام و ...
خواندن بیشتر

تصویب مقاله «فلسفه تاریخ» از سری مقالات گروه تاریخ دانشنامه قرآن شناسی

به گزارش سید محسن جعفری، کارشناس گروه تاریخ دانشنامه قرآن شناسی، مقاله «فلسفه تاریخ» به تألیف جناب آقای جواد سلیمانی، ...
خواندن بیشتر

تصویب مقاله «وسوسه» و طرحنامه «عفو»، در شورای علمی گروه اخلاق

به گزارش سید محسن جعفری، کارشناس گروه اخلاق دانشنامه قرآن شناسی، مقاله «وسوسه» به قلم جناب آقای علی گرامی، در ...
خواندن بیشتر

با فعالیت مجدد گروه ادیان دانشنامه قرآن شناسی، عناوین و نظام مداخل این گروه مورد بررسی و به تصویب رسید.

به گزارش سید محسن جعفری کارشناس گروه  ادیان دانشنامه قرآن شناسی، گروه ادیان این دانشنامه، پس از وقفه ای که ...
خواندن بیشتر

مقاله «کونوا مع الصادقین»، از منظر قرآن به تصویب رسید

مقاله «کونوا مع الصادقین» از منظر قرآن، به قلم حجت الاسلام و المسلمین سعید داودی لیمونی، از سری مقالات گروه ...
خواندن بیشتر

تودیع و معارفه دبیر شورای علمی دانشنامه ها و بررسی و تصویب ۵ مقاله

جلسات 410 تا 419 شورای علمی دانشنامه قرآن‌شناسی 4 و 5 خردادماه 96 در خاوه برگزار شد؛در این سفر علمی دو روزه که در اردوگاه حوزه ...
خواندن بیشتر

مقاله «علم پیامبر» از منظر قرآن به تصویب رسید

مقاله «علم پیامبر» از منظر قرآن، به قلم حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی سهرابی فر، از سری مقالات گروه ...
خواندن بیشتر

مقاله «میزان» از منظر قرآن به تصویب رسید

مقاله «میزان» از منظر قرآن، به قلم حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم رحیمی بالوئی، از سری مقالات گروه کلام دانشنامه ...
خواندن بیشتر

تصویب مقالات «جمع قرآن» و «تفسیر پیامبر» در شورای علمی دانشنامه علوم قرآن

جلسات شورای علمی دانشنامه قرآن‌شناسی نیمه دوم بهمن‌ماه 1394 برگزار گردید؛جلسات 342 تا 349 شورای علمی دانشنامه قرآن‌شناسی بیست و نهم و سی‌ام بهمن ...
خواندن بیشتر

برگزاری نود و یکمین جلسه شورای علمی گروه کلام دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 91شورای علمی گروه کلام بخش دوم دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1394/08/21 با حضور آقایان سلیمانی بهبهانی، قدردان قراملکی،زهادت، جبرئیلی، مقیمی ...
خواندن بیشتر

برگزاری جلسات ۳۳۰ الی ۳۳۹ شورای علمی دانشنامه قرآن شناسی -مرداد۹۴- اردوگاه علمی خاوه

جلسات سیصد و سی ام تا  سیصد و سی و نهم شورای علمی دانشنامه قرآن‌شناسی از عصر روز چهارشنبه تاریخ ...
خواندن بیشتر

برگزاری جلسات ۳۱۰ الی ۳۲۹ شورای علمی دانشنامه قرآن شناسی -مرداد۹۴- مشهد مقدس

جلسات سیصد و دهم تا  سیصد و بیست و نهم شورای علمی دانشنامه قرآن‌شناسی از صبح روز پنجشنبه تاریخ 94/05/01 ...
خواندن بیشتر

برگزاری بیستمین جلسه شورای علمی گروه فقه عبادی دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 20شورای علمی گروه فقه عبادی دانشنامه قرآن شناسی مورخ 1394/04/16 با حضور آقای مقیمی، خالد غفوری، احمدی، زراعتیان، مهدی ...
خواندن بیشتر

برگزاری جلسات ۲۹۶ الی ۳۰۹ شورای علمی دانشنامه قرآن شناسی -خرداد۹۴- دهکده علمی خاوه

 جلسات دویست و نود ششم تا  سیصد و نهم شورای علمی دانشنامه قرآن‌شناسی از ساعت 6 صبح روز چهار‌شنبه تاریخ ...
خواندن بیشتر

برگزاری هفتاد و هشتمین جلسه شورای علمی گروه کلام دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 78 شورای علمی گروه کلام بخش دوم دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1394/02/21 با حضور آقایان سلیمانی بهبهانی، قدردان قراملکی،زهادت، جبرئیلی، ...
خواندن بیشتر