يوسفيان، حسن

نام نام خانوادگی : يوسفيان، حسن
متولد : متولد ۱۳۴۷ در تهران
تحصیلات : خارج فقه و اصول و کارشناسی ارشد دين‌شناسی؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: دين‌شناسی
آثار : پژوهشی در عصمت معصومان، صحيفه عصمت، خردورزی و دين باوری
نویسنده مقاله : »علم غيب امام علی(ع)« و »بعثت و نبوت« و »امام علی(ع) و مخالفان« در جلد سوم و ششم دانشنامه.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید