همکاران علمی اجرایی دانشنامه

شورای علمی :

رضا استادی، سید جمال الدین دین پرور، محمد دشتی، علی ذو علم، سید جعفر شهیدی،‌مهدی قوام صفری، سید عباس موسویان، سعید نعمانی،‌سید یحیی یثربی

معاون امور علمی – پژوهشی:

محمد اسفندیاری

معاون اموراجرایی:

احمدعلی یوسفی

دبیر شورای علمی: 

حامد رشاد

مدیر گروه حکمت و الهیات: 

رضا برنجکار

مدیر گروه حقوق:

محمود حکمت نیا

مدیر گروه سیاست:

محسن مهاجرنیا

مدیر گروه اقتصاد:

احمد علی یوسفی

مدیر گروه تاریخ و سیره:

محمد اسفندیاری

مدیر گروه مرجع شناسی:

هادی ربانی

مشاوران و ارزیابان :

محسن اسماعیلی، عماد افروغ، اکبر ایرانی، محمد بیابانی،‌سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)، سیدرضا حسینی، حسن سبحانی،‌عبدالقیوم سجادی، علی صدرایی خویی،‌ناصر قربان‌نیا، علی، رضا مختارپور،‌علی ملکی میانجی

ویراستار ارشد: 

رضا بابایی

ویراستاران:

ابراهیم احمدیان، علی‌رضا تاجیک، حسین دهنوی،‌احمد شهدادی، رضا مؤذن‌زاده، سیدباقر میرعبداللهی

مسئول مأخذیابی:

محمد صحتی سردرودی

مسئول نمایه پردازی:

محمد مرادی

صفحه آرا:

مرتضی فتح‌اللهی

نمونه خوانان:

مصطفی اوجی، محمد دانشی، حسین رفیعی، جعفر فاضلی‌نیا

متصدی گردش مقالات:

صادق یوسفی

متصدی امور مالی: 

علی‌اکبر زمانی نژاد

متصدی امور پشتیبانی:

محسن علی بیگی

متصدی امور اجرایی:

مصطفی مسلمی

حروف نگاران:

اکبر رحمتی، عظیم قهرمانلو، محمد محمدی، محمد یوسفی

طرح و خط روی جلد:

حمید عجمی

ناظر چاپ : 

رضا غلامی