نگاهی کوتاه به سیر دانشنامه نویسی در جهان اسلام – ۷۹

عنوان مقاله : نگاهی کوتاه به سیر دانشنامه نویسی در جهان اسلام – ۷۹
نویسنده : دهقان، مرتضی
منبع :

مجله کیهان فرهنگی » خرداد و تیر ۱۳۷۵ – شماره ۱۲۷ (از صفحه ۴۰ تا ۴۳)


قسمتی از متن مقاله :

با پیدایش دین مقدس اسلام و گسترش آن در قرون اولیهء هجری،تمدنی جدید و بی‏ سابقه در جهان پدید آمد که تا روزگار معاصر ادامه‏ داشته است.پس از فتوحات سده‏ های آغازین، مسلمانان با ترجمهء آثار ایرانی و هندی و یونانی و سریانی به زبان عربی،مجموعه‏ هایی عظیم از دانش‏ های کهن گرد آوردند که منشأ پیدایش آثار نو و بی‏ سابقه گردید،زیرا دانشوران مسلمان پس از آشنایی‏ با علوم تمدن های باستانی،خود با روش و شیوه‏ ای‏ تجربی دست به تحقیق زدند و تألیفاتی نوین به وجود آوردند:

«مسلمانان در میان آثار یونانی با نمونه‏ هایی از دانشنامه‏ ها آشنا شدند و با توجه به اینکه فیلسوف و حکیم و خردمند نزد یونانیان کسی بود که دانش‏های‏ متعددی را می‏دانست،بدین سبب گردآوری آثاری در چند دانش،رونق یافت.از آنجا که این گونه آثار به‏ درخواست دانش پژوهان و طبقهء میانهء جامعه،یا امیران‏ و وزیران نگارش می‏ یافت،زبان این آثار ساده‏ تر و روشن‏ تر و جنبهء عمومی آن بیشتر بود،و از بیشتر دانش‏ های وابسته به زندگی مردم در آنها یاد می‏ شد».(۴۷)از سوی دیگر،مسلمانان با علاقه‏ ای بسیار و کوششی کم نظیر به تدوین و تألیف آثاری در علوم‏ قرآن کریم و حدیث و دین و ادب و فرهنگ و تاریخ و سایر علوم انسانی پرداختند و آثار بسیاری در این‏ زمینه‏ ها به وجود آوردند.

سده‏ های دوم تا پنجم هجری اوج پیدایش آثار بزرگ‏ و عمده در علوم اسلامی از یک سو و علوم فلسفی و طبیعی از سوی دیگر است.چنان که در حوزهء علوم‏ اسلامی مجموعه‏ هایی چون«صحیح بخاری»و«اصول‏ کافی»در حدیث،و«الاغانی»ابوالفرج اصفهانی در ادب و فرهنگ و مجموعهء بی‏ نظیر«الحاوی»رازی در دانش طب و پزشکی در این دوره تدوین می‏شود….


دانلود مقاله : نگاهی کوتاه به سیر دانشنامه نویسی در جهان اسلام – ۷۹

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید