نقدی بر دایرة المعارف شجره ی آل رسول صلی الله علیه و آله -۱۲۰

عنوان مقاله : نقدی بر دایرة المعارف شجره ی آل رسول صلی الله علیه و آله -۱۲۰ نویسنده : میرمحمدی ، حمیدرضا منبع :

آینه پژوهش۱۲۷ ، سال بیستم ، شماره ۱، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۰

قسمتی از متن مقاله :

دائرة المعارف شجره آل رسول(ص) به بیان شجره طیبه در انساب سلسله سادات شیخ شبان در ایران و ذریه امازاده میربهاءالدین محمد(ص) و امامزاده سید میر اسحاق زین الدین (ع) می پردازد. نویسنده در مقاله حاضر ابتدا کتاب و بخش های آن را معرفی می نماید. سپس با بیان باب های مختلف کتاب و نقطه قوت کار، مشکلات تنظیم و ارائه مطالب را از سوی نویسنده کتاب، در بوته نقد و بررسی قرار گرفته است.

دانلود مقاله : نقدی بر دایرة المعارف شجره ی آل رسول صلی الله علیه و آله -۱۲۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید