نقدی بر دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی – ۷۷

عنوان مقاله : نقدی بر دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی – ۷۷
نویسنده : هدایتی ، علیرضا
منبع :

مجله کتاب ماه دین » آذر ۱۳۷۷ – شماره ۱۴ (از صفحه ۱۵ تا ۱۸)


قسمتی از متن مقاله :

«دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی»که به ۱۹ مقوله قرآنی‏ پرداخته است به تعبیر جناب آقای خرمشاهی در پیشگفتار «یک اثر مرجع جمع و جور و مشتمل بر ۳۶۰۰ مقاله است» که«نیمی از آن از معارف و مفاهیم و اصطلاحات خود قرآن‏ است،و نیمی درباره قرآن»که«عالما و عامدا طبق ذوق و توقع همگان تنظیم و تدوین شده است»تا«مرجعی مفید و خواندنی برای همگان»باشد،و البته در تحقق این امر به‏ موفقیت هایی دست یافته است.اما گر چه نفس عرض کردن‏ یک دانشنامه با مشخصات یاد شده در باب قرآن کاری نو و ارزشمند است و نویسندگان محترم مقالات،خصوصا جناب‏ آقای خرمشاهی که عهده‏ دار ساماندهی این امر بوده‏ اند، بر اساس نیت خالصانه خویش مأجورند، باید بدین نکته مهم‏ اشاره کرد که چون قرآن کاملترین کتاب از نزد کمال مطلق‏ است هر آنچه در باب آن نوشته می‏ شود نیز باید در حد توان‏ بشری کامل باشد وجود اشکال های فراوان که یا ناشی از شتاب در کار است،یا عدم تسلط برخی نویسندگان بر فن‏ موضوع مقاله خود، یا ناآشنایی با آئین نگارش فارسی به هیچ‏ روی توجیه بردار نیست.کاش عنوان کتاب نیز به جای‏ «دانشنامه» یکی از همان عناوینی در نظر گرفته می‏ شد که‏ در پیشگفتار جناب آقای خرمشاهی ذکر شده است تا دست‏ کم از گرانی بار اشکالها اندکی می‏ کاست.

به هر روی،آنچه به نظر خوانندگان محترم می‏ رسد فهرست گون ه‏ای از برخی اشکال های موجود در کتاب است که‏ در پی یک بررسی اجمالی رخ نموده است.امید آنکه‏ پدید آورندگان محترم دانشنامه،که این نقد البته از ارزش‏ کارشان و نیز اجرشان نخواهد کاست،با باز نگری در اثر و رفع‏ اشکال های موجود و عرضه مجدد کتاب،چشم مشتاقان معارف‏ قرآنی را روشن سازند.


دانلود مقاله : نقدی بر دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی – ۷۷

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید