نقدی بر دائره المعارف اساطیر و آیین های باستانی جهان – ۷۶

عنوان مقاله : نقدی بر دائره المعارف اساطیر و آیین های باستانی جهان – ۷۶
نویسنده :
منبع :

مجله کتاب ماه کلیات » آبان ۱۳۹۰- شماره ۸ (از صفحه ۱۲ تا ۱۸)


قسمتی از متن مقاله :

با توجه به اینکه از مقدمه و سخن ناشر چنین برمی آید که کار پژوهش و تدوین اتمام یافته است، در هیچ جای کتاب ذکری از اینکه کل کار چند جلد خواهد بود ، به میان نیامده است.

از اطلاعات نشر در صفحه مقابل سخن ناشر چنین برمی آید که انجام این کار دائرة المعارف فعالیتی گروهی بوده است، اما نقش افراد در این اثر مشخص نیست . آنچه در این میان در یک کتاب مرجع جایش خالی است حضور ویراستاران و سرویراستار است، که این دائرة المعارف فاقد آن است . تبعات چنین عدم حضوری( فقدان ویراستار ) در آنچه در پی این نوشتار به عنوان نقد نوشتار خواهد آمد، بیشتر روشن خواهد شد.

ناشر محترم در سخن ناشر نوشته اند که: «دائرة المعارف اساطیر و آیین های باستانی جهان» نخستین دائرة المعارف مصور اساطیر و آیین ها به زبان فارسی است. باید عرضص کنم با توجه به آنچه در قفسه کتابخانه ها در حوزه اساطیر به زبان فارسی موجود است لزومی بهبیان چنین ادعائی نیست


دانلود مقاله : نقدی بر دائره المعارف اساطیر و آیین های باستانی جهان – ۷۶

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید