ميرموسوی، سيدعلی

نام نام خانوادگی : ميرموسوی، سيدعلی
متولد : متولد ۱۳۴۶ در اصفهان
تحصیلات : خارج فقه و اصول و دکترای علوم سياسی؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: فقه و فلسفه سياسی و حقوق بشر؛ استادان: منتظری و تبريزی
آثار : مبانی حقوق بشر در اسلام و غرب، چالش‌های حقوق بشر در ايران، آسيب‌شناسی تفکر سياسی، مبانی دينی و فرهنگ سياسی مشارکتی، تجدد و نوگرايی از منظر استاد مطهری
نویسنده مقاله : نويسنده مقاله »عوام و خواص« در جلد ششم دانشنامه.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید