مهاجرنيا، محسن

نام نام خانوادگی : مهاجرنيا، محسن
متولد : متولد ۱۳۴۳ در انديمشک
تحصیلات : خارج فقه و اصول و کارشناسی ارشد علوم سياسی؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: فلسفه سياسی؛ استادان: جوادی آملی، وحيد خراسانی، تبر
آثار : انديشه سياسی فارابی، انديشه سياسی مسکويه، انديشه سياسی شيخ انصاری، اصول تفکر سياسی در قرآن
نویسنده مقاله : »ساختار حکومت امام علی(ع)« در جلد ششم دانشنامه.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید