معرفی و نقدی بر دائره المعارف قرآن لیدن – ۴

عنوان مقاله : معرفی و نقدی بر دائره المعارف قرآن لیدن – ۴
نویسنده : امیر فنائیان
منبع : مجله کتاب ماه کلیات – خرداد ۱۳۸۸
قسمتی از متن مقاله :قرآن سخن دوست است که در رگ و پوست مسلمانان ریشه دوانیده و در طول چهارده قرن،‌اندیشه و تار وپود و جود آنان را مسخر خود ساخته و در قلمرو علوم و ادب و حکمت و شیوه زندگی و سیاست به او جهت بخشیده است. شاید بتوان به جرئت اذعان داشت که اهمیت تدوین منابعی همچون فرهنگ ها و دائرة‌المعارف های قرآن کریم در دوران معاصر، کمتر از اهمیت گردآوری و نگارش این کتاب عظیم الشأن در زمان صدر اسلام و نزول قرآن نباشد. سیاست دائرة المعارف قرآن در استفاده از مدخل ها ، به جای ترجمه واژگانی ، به کارگیری کلمات مدخل به زبان انگلیسی بوده است که این امر استفاده از این اثر را برای محققان مطالعات اسلامی و عربی و نیز محققان تاریخ مشرق زمین، ادبیات تطبیقی، کتابشناسان و همچنین پژوهشگران علوم اجتماعی میسر ساخته است ….
دانلود مقاله : معرفی و نقدی بر دائره المعارف قرآن لیدن – ۴

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید