محمدرضايی، محمد

نام نام خانوادگی : محمدرضايی، محمد
متولد : متولد ۱۳۳۹ در قم
تحصیلات : خارج فقه و اصول و دکترای فلسفه و کلام؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: فلسفه و کلام و اخلاق؛ استادان: مظاهری، انصاری شيرازی، جوادی آملی، احمد احمدی، احمد بهشتی
آثار : براهين اثبات وجود خدا در فلسفه غرب، فلسفه کانت و نقدوبررسی آن، مبانی فلسفه‌مسيحيت، تفکر دينی در قرن‌بيستم، تبيين‌و نقد فلسفه اخلاق کانت
نویسنده مقاله : »برهان‌های اثبات وجود خدا« در جلد دوم دانشنامه.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید