قنوات، عبدالرحيم

نام نام خانوادگی : قنوات، عبدالرحيم
متولد : متولد ۱۳۴۴ در بهبهان
تحصیلات : کارشناسی ارشد تاريخ و تمدن ملل اسلامی؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: تاريخ اسلام؛ استادان: هادی عالم‌زاده، نوراللَّه کسائی، محمدکاظم خواجويان
آثار : تاريخ اسلام از آغاز تا سال ۱۱ هجری، تاريخ هنر در سرزمين‌های اسلامی)ترجمه(، شريعتی و تاريخ اسلام، فهرست توصيفی آثار دکتر شريعتی، داستان دانشوران
نویسنده مقاله : »درکنار پدر (ابوطالب)« در جلد هشتم دانشنامه.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید