غلامحسین زینلی تاریخ ثبت : ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
طبقه بندي : تمام وقت ,
نام و نام خانوادگی : غلامحسین زینلی
گروه علمی : دانشنامه
مرتبه علمی : مربی
پایه : یک
نوع استخدام : پیمانی
رزومه (cv) : غلامحسین زینلی
: