عبدالکریم بهجت پور تاریخ ثبت : ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
طبقه بندي : تمام وقت ,
نام و نام خانوادگی : عبدالکریم بهجت پور
گروه علمی : قرآن پژوهش پژوهشگاه مأمور به دانشنامه
مرتبه علمی : استادیار
پایه : سه
نوع استخدام : رسمی آزمایشی
رزومه (cv) : عبدالکریم بهجت پور