سیدحسین فخر زارع تاریخ ثبت : ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
طبقه بندي : تمام وقت ,
نام و نام خانوادگی : سیدحسین فخر زارع
گروه علمی : دانشنامه
مرتبه علمی : مربی
پایه : یک
نوع استخدام : بورسیه
رزومه (cv) : سیدحسین فخر زارع
: