رفيعی علامرودشتی، علی

نام نام خانوادگی : رفيعی علامرودشتی، علی
متولد : متولد ۱۳۳۰ در لامرد
تحصیلات : خارج فقه و اصول؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: کتابشناسی و معارف اسلامی و تاريخ؛ استادان: معرفت، ستوده، سيد محمود شاهرودی، امام خمينی، گلپايگانی
آثار : تاريخمندی سوسياليسم، شهاب شريعت، بر ستيغ نور، نظام سياسی اسلام )ترجمه(، تصحيح رياض الجنه.
نویسنده مقاله : »نجف« و »سيره امام علی(ع)« در جلد نهم و دهم دانشنامه.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید