دانشنامه نگاری نشانه تحول فرهنگی در جامعه-۴۳

عنوان مقاله : دانشنامه نگاری نشانه تحول فرهنگی در جامعه-۴۳
نویسنده : مقدسی، مهناز
منبع : مجله کتاب ماه کلیات » آذر و دی ۱۳۸۲ – شماره ۷۳ و ۷۴ (از صفحه ۳۴ تا ۴۹)
قسمتی از متن مقاله :دههء اخیر را شاید بتوان دههء دانشنامه نگاری ء فرهنک نگاری‏ در ایران دانست.تدوین بیش از ۱۰۰ دانشنامه که شمار آن‏ روزافزون است،رقم چشمگیر و درخور تأملی است.گرایش‏ به تدوین آثار مرجع شامل دانشنامه ‏ها و فرهنگ‏ های توصیفی‏ تخصصی در مقایسه با دهه‏ های پیشین بی ‏سابقه بوده است.این‏ گرایش که از دیدگاه ‏های متعددی قابل بررسی است،نیاز جامعهء فرهنگ را به داشتن آثاری حاوی خلاص ه‏ای منظم از دانش‏ بشری یا حوزه ‏های تخصصی این دانش‏ها نشان می‏ دهد.بسیاری‏ از مراکز دانشنامه نگاری با پشتوانه‏ های دولتی و یاران ه‏ای فعالیت‏ خود را آغاز کرده ‏اند،زیرا تدوین آثار مرجع نیازمند صرف‏ هزینه‏ های بسیاری و چندین سال تلاش مستمر است.البته،در این میان،برخی ناشران و اشخاص نیز با هزینه‏ های شخصی در صدد تدوین آثاری از این دست برآمده ‏اند.بر شمردن کامل و معرفی دقیق همهء این دانشنامه ‏ها به سبب آن که همهء آنها هنوز شناخته شده نیستند یا اقدامات و آخرین وضعیت خود را در جایی‏ منعکس نکرده ‏اند،مقدور نیست.لذا در این مقاله سعی کرده‏ ایم‏ اطلاعاتی اجمالی دربارهء سیر اندیشهء دانشنامه نگاری در ایران و وضعیت دانشنامه نگاری در دورهء معاصر و انواع دانشنامه‏ های‏ انتشار یافته و در دست تدوین به خوانندگان بدهیم.
دانلود مقاله : دانشنامه نگاری نشانه تحول فرهنگی در جامعه-۴۳

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید